Lån av hjelpemidler i Norge

Mann i rullestol og bil
Photographer
Eiríkur Bjørnsson / Norden.org
Her kan du lese om muligheten for få låne hjelpemidler i Norge. Du kan ha rett til dette dersom du har en varig nedsatt funksjonsevne. Med varig menes over to år. Dersom du har kortvarig behov for hjelpemidler må du ta kontakt med kommunen der du bor eller kjøpe disse selv.

Hva er et hjelpemiddel?

Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som er med på å løse praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne. Et hjelpemiddel kan være ett av flere tiltak som gjør at hverdagen kan bli lettere for deg som har behov for tilrettelegging.

Det finnes 13 hjelpemiddelsentraler rundt om i Norge som driftes av Arbeids- og velferdsetaten NAV. Hovedregelen er at du får låne hjelpemidlene du trenger, men noen ganger kan du i stedet få et tilskudd til å kjøpe hjelpemiddelet du trenger. Andre hjelpemidler må du selv kjøpe og dekke utgiftene til.

Hjelpemidler kan være tekniske hjelpemidler, slik som rullestoler, tilpassede senger, eller små hjelpemidler til kjøkken og bad. Hjelpemidler kan også være utstyr du skal bruke på kroppen, slik som ortopedisk fottøy, brystprotese eller høreapparat.

Du finner en oversikt over veldig mange hjelpemidler i hjelpemiddeldatabasen.

Hvilke krav må du oppfylle for å kunne få hjelpemidler, og hvordan søker du?

Du må ha en varig og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemidler. Du kan selv søke om støtte til hjelpemidler dersom du vet hva du har trenger, men det kan være lurt å forhøre seg med helsetjenesten i kommunen der du bor, for å få hjelp til å kartlegge dine behov. Ofte er det ergoterapeut i kommunen som hjelper til med søknadsprosessen rundt hjelpemidler.

På en del arbeidsplasser og ved noen utdanningsinstitusjoner kan bedriftshelsetjenesten hjelpe deg med å søke om relevante hjelpemidler.

Ulike hjelpemidler har ulike søknadsskjema og krav til dokumentasjon.

Kan jeg ta med meg hjelpemidler til et annet nordisk land?

I utgangspunktet kan du ta med hjelpemidlene dine på ferier og kortere opphold i andre EØS-land. Flytter du til utlandet eller skal oppholde deg i utlandet lenger enn 12 måneder, må du søke NAV om å få beholde hjelpemidlene.

Hva skal du gjøre hvis du låner hjelpemidler i hjemlandet og flytter til Norge?

Hvis du skal flytte til Norge fra et annet nordisk land der du får støtte til hjelpemidler, bør du undersøke om hvorvidt du kan ta med deg hjelpemidler fra hjemlandet. Før du flytter bør du derfor ta kontakt både med myndigheten i landet du flytter fra.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Ta kontakt med NAV eller kommunehelsetjenesten.

Mer informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.