9.
Samfundssikkerhed i Norden

9.1.
Betänkande över medlemsförslag om at bevara den fria rörligheten i Norden i krissituationer, A 1850/presidiet

9.2.
Betänkande över medlemsförslag om ökad nordisk säkerhet mot cyberrattacker, A 1885/presidiet

9.3.
Betänkande över medlemsförslag om nordiskt beredskapssamarbete, A 1866/presidiet

9.4.
Betænkning over medlemsforslag om et styrket kriseberedskab i Norden, A 1883/præsidiet

9.6.
Betänkande över medlemsförslag om Nordisk vaccinproduktion, A 1871/välfärd

9.7.
Afstemning