Matkovin – Færøyene

Matkovin
Photographer
norden.org
Digital plattform som styrker den lokale matproduksjonen på Færøyene.

Matkovin er nominert til Nordisk råds miljøpris 2021. 

En av de store utfordringene i Færøyenes matsystem er den forholdsvis store importen av matvarer fra land som i mange tilfeller ligger så langt borte at avstanden knapt kunne vært lengre. Dette til tross for at Færøyene er et stort spiskammer og stort sett lever av å eksportere mat til resten av verden.

I et forsøk på å fokusere på den lokale produksjonen av matvarer og dermed forkorte avstanden mellom den færøyske forbrukeren og den færøyske produsenten har Sunniva Gudmundsdóttir Mortensen lansert hjemmesiden Matkovin. Hjemmesiden er et utstilllingsvindu for nye og tradisjonelle færøyske kvalitetsprodukter. Her møter den færøyske forbrukeren den færøyske bonden, fiskeren og jegeren. Oppskrifter deles, kontakt og tillit mellom produsent og forbruker skapes, og matvarer bestilles. Og her introduseres og reintroduseres den færøyske forbrukeren for gamle dyder om å utnytte alt spiselig for å unngå matsvinn. Fra lufttørket gås til sauetestikler med aioli.

Fordi Matkovin skaper kortere vei mellom matvarer og spisende, nomineres prosjektet til Nordisk råds miljøpris 2021.

Om årets tema: Bærekraftige matsystemer

Når matproduksjonen er bærekraftig, produseres matvarene så vidt mulig lokalt og med miljømessig bærekraftige metoder. Innenfor jordbruk legges det primært vekt på resirkulert plantenæring og miljøvennlige landbruksmetoder som tar hensyn til utslipp av drivhusgasser og karbonbinding, biologisk mangfold og god forvaltning av vannressurser. Dyrehold og fiskeoppdrett tar miljøansvar og følger verdier av høy dyrevernsetisk standard. Naturressurser som brukes til mat, for eksempel vilt, vill fisk og andre naturprodukter, utnyttes klokt.

Når råvarer foredles til matprodukter, bevares næringsinnholdet så godt som mulig. Det er ikke noe ressurssvinn i matindustrien, produkter emballeres på en energieffektiv måte, og miljøavtrykket til distribusjon minimeres. Bedrifter og butikker tilbyr kundene bærekraftige alternativer og minimerer dessuten matsvinn ved hjelp av egne tiltak. Forbrukernes mat er basert på miljømessig bærekraftige alternativer, for eksempel vegetarisk mat tilpasset etter årstiden. Vi spiser så mange kalorier som vi trenger, ingen mat går til spille, og organisk avfall gjenbrukes.