Miniseminarium om internationell lagföring av miljöbrott

20.01.22 | Evenemang
oljefat i havet
Fotograf
Scanpix
På grund av klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald är internationell lagföring av miljöbrott (ekocid) mer aktuell än någonsin tidigare. Utskottet för ett hållbart Norden har beslutat att införskaffa mer kunskap om ämnet och har därför bjudit in ledande experter, inklusive representanter för urbefolkningar och unga, som ska berätta om vikten av internationell och regional lagföring av miljöbrott. Välkommen!

Information

Datum
20.01.2022
Tid
14:00 - 16:00
Typ
Konferens

LIVE

Program

14.00–14.05 Magnus Ek, ordförande för utskottet för ett hållbart Norden, hälsar välkommen.

 

14.05–14.20 Varför ska miljöbrott kunna lagföras av Internationella brottmålsdomstolen? Jojo Mehta, chef för Stop Ecocide International.

 

14.20–14.30 Diskussion.

 

14.30–14.45 Hur förhåller sig EU till miljöbrott inom EU och i ett internationellt sammanhang? Marie Toussaint, ledamot av Europaparlamentet (gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen).

 

14.45–14.55 Diskussion.

 

14.55–15.10 Miljöbrott ur ett privatsektorsperspektiv. Sophie Dembinski, ansvarig för offentlighetspolicy och landschef för Storbritannien på techföretaget Ecosia.

 

15.10–15.20 Diskussion.

 

15.20–15.35 Vilken betydelse har lagföring av miljöbrott för urbefolkningar? Aslak Holmberg, Samerådets vice ordförande.

 

15.35–15.45 Diskussion.

 

15.45–15.55 Miljöbrott ur ett ungdomsperspektiv. Tine Sille Svendsen, nordisk ungdomsrepresentant, och Lasse Björn, Samerådet, Norge.

 

15.55–16.00 Sammanfattning av Sofia Geisler, vice ordförande för utskottet för ett hållbart Norden