Bankkonto på Färöarna

Bankkonto på Færøerne
Här kan du läsa om hur du öppnar ett bankkonto och vilka banker som finns på Färöarna.

Ett färöiskt bankkonto är nödvändigt för att du ska kunna få din lön utbetald.

Färöiskt bankkonto

Som arbetstagare på Färöarna måste du ha ett bankkonto i en av de färöiska bankerna för att din arbetsgivare ska kunna betala ut din lön. För att öppna ett färöiskt bankkonto måste du ha ett färöiskt personnummer, ett så kallat p-tal.  

Färöarnas fyra banker

På Färöarna finns det fyra banker:

  • Bank Nordik
  • Betri Banki
  • Norðoya Sparikassi
  • Suðuroyar Sparikassi

Färöiskt p-tal

Om du ska jobba på Färöarna längre än 180 dagar måste du ha ett p-tal. Kommer du till Färöarna för att jobba i högst 180 dagar måste du ha ett tillfälligt p-tal, ett så kallat pseudo-tal. Pseudo-talet får du av din arbetsgivare som ordnar det genom skattemyndigheten.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.