Bankkonto på Færøyene

Bankkonto på Færøerne
Her kan du lese om hvordan du åpner en bankkonto, og hvilke banker som finnes på Færøyene.

En færøysk bankkonto er nødvendig for at du skal få utbetalt lønn.

Færøysk bankkonto

Som arbeidstaker på Færøyene må du ha en bankkonto i en av de færøyske bankene for at arbeidsgiveren din kan utbetale lønn. For å kunne opprette en færøysk bankkonto må du ha et færøysk p-tall.   

De fire færøyske bankene

På Færøyene er det fire banker:

  • Bank Nordik
  • Betri Banki
  • Norðoya Sparikassi
  • Suðuroyar Sparikassi

Færøysk p-tall

Skal du jobbe på Færøyene mer enn 180 dager, må du ha et p-tall. Kommer du til Færøyene for å jobbe i en periode på høyst 180 dager, må du ha et såkalt pseudo-tall, altså et foreløpig p-tall. Dette pseudo-tallet må du be arbeidsgiveren om, og arbeidsgiveren vil så sørge for det gjennom skattevesenet.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.