Samhälle

Här hittar du information om folkbokföring, rösträtt och medborgarskap.

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Jobsøgning på Færøerne

Sök jobb på Färöarna

Arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne

Arbets- och uppehållstillstånd på Färöarna

Personnummer  på Færøerne (P-tal)

Personnummer (p-tal) på Färöarna

Bankkonto på Færøerne

Bankkonto på Färöarna

Folkeregistrering på Færøerne

Folkbokföring på Färöarna

Statsborgerskab på Færøerne

Medborgarskap på Färöarna

Stemmeret på Færøerne

Rösträtt på Färöarna

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.