Körkort i Danmark

Tegning af elbil på græsplæne
Fotograf
Sigurður Ólafsson/norden.org
Här kan du läsa om vilka körkort som är giltiga i Danmark, hur du kan ta och förnya körkort i Danmark och hur du kan byta ett utländskt körkort mot ett danskt.

Du måste ha ett giltigt körkort för att köra bil, lastbil, buss, stor moped eller motorcykel i Danmark. Du måste också ha ett körkort för att dra en stor släpvagn. Om du är 15, 16 eller 17 år måste du ha körkort för att köra en liten moped.

Danskt körkort

Vilka typer av körkort finns det?

Körkorten är indelade i olika behörigheter:

 • Moped: liten (LK), stor (AM)
 • Motorcykel: lätt (A1), mellanstor (A2), tung (A)
 • Bil: personbil (B)
 • Lastbil: lätt (C1), lastbil (C)
 • Buss: liten (D1), stor (D)
 • Släpvagn: stor (E)
 • Fordon med släpvagn: personbil (B/E), lätt lastbil (C1/E), lastbil (C/E), liten buss (D1/E), stor buss (D/E)

Vilka krav måste du uppfylla för att ta körkort?

Om det är ditt första körkort, eller om du vill ha utökad behörighet i ditt körkort ska du gå en utbildning för önskad körkortsbehörighet hos en godkänd körskola. Du måste också klara ett körprov (teori och uppkörning). För att kunna ta körkort i Danmark måste du vara folkbokförd i Danmark.

Förutom intyg om samtycke ska du ta med dig följande när du lämnar in din ansökan om körkort:

 • välliknande foto
 • pass eller annan legitimation
 • läkarintyg 
 • intyg för trafikrelaterad första hjälpen-kurs 
 • uppehållstillstånd om du inte är dansk eller nordisk medborgare och du inte enligt lagen kan vistas i Danmark utan tillstånd.

Kommunen kan begära ytterligare dokumentation, till exempel om de vill få bekräftat att du är bosatt i Danmark.

Du kan hitta körskolor hos Dansk Kørerlærer-Union.

När kan du ta körkort för personbil?

Du kan börja ta körkort för personbil när du är 17 år och 9 månader, och du kan få körkortet utfärdat tidigast när du har fyllt 18 år. Den 1 januari 2017 inleddes ett försök som gör att man som 17-åring kan ta körkort enligt särskilda regler. Läs mer på borger.dk.

De olika körkortsbehörigheterna har olika giltighetsperioder.

 • Körkort för personbil, moped och motorcykel är i regel giltigt i 15 år i taget. Perioden kan dock vara kortare om det finns hälsomässiga skäl till det.
 • Körkort för lastbil och buss är i regel giltiga i 5 år i taget.

Körkort som utfärdats före 2013 är tills vidare giltiga till och med det datum som anges på körkortet. 

Läs mer om körkorts giltighet på borger.dk.

Kan du använda ditt danska körkort utomlands?

Ditt vanliga körkort gäller i hela Norden, EU, Schweiz och Liechtenstein.

Om du vistas i ett land utanför EU eller EES behöver du eventuellt ett internationellt körkort. Du kan kontakta ambassaden för det land du ska resa till för mer information. Tänk på att du kan behöva flera internationella körkort om du ska köra i flera länder på samma resa.

Om du flyttar till ett annat nordiskt land och har ett dansk körkort måste du i regel byta ditt danska körkort mot ett körkort utfärdat i det land du bor i innan det danska körkortets giltighetstid går ut.

Kan du använda ditt utländska körkort i Danmark?

Du kan i regel använda ett giltigt körkort i Danmark om det är utfärdat i ett nordiskt land, ett EU-land, Schweiz, Liechtenstein eller Färöarna. Särskilda regler gäller för grönländska körkort. 

Körkort från EU- och EES-länder

Om du har ett körkort utfärdat i ett EU-/EES-land har du behörighet att köra samma fordon i Danmark som du har i landet som körkortet är utfärdat i. Men du måste uppfylla ålderskraven som gäller för utfärdande av ett motsvarande danskt körkort (med vissa undantag för körkort från EU- och EES-länder).

Även om det inte finns något krav om att byta ut körkortet kan du ansöka om det om du vill. I regel måste du avlägga ett godkänt körprov i samband med utbytet.

 

Färöiskt körkort

Ett färöiskt körkort likställs i alla avseenden med ett danskt körkort och ger dig rätt att köra samma fordon i Danmark som det berättigar till på Färöarna under giltighetstiden, förutsatt att den inte är längre än till du fyller 70 år när det gäller körkort för lastbil eller buss.

Även om det inte finns något krav om att byta ut körkortet kan du ansöka om det om du vill. I regel måste du avlägga ett godkänt körprov i samband med utbytet.

Grönländskt körkort

Om du har ett grönländskt körkort har du rätt att köra med ditt giltiga grönländska körkort i upp till 180 dagar efter att du har fått bostad i Danmark. Förutsättningen är dock att du uppfyller de ålderskrav som gäller för utfärdande av ett motsvarande danskt körkort.

Om du efter 180 dagar från att du har fått bostad i Danmark vill fortsätta köra i landet måste du byta ditt grönländska körkort mot ett danskt. I samband med det måste du avlägga ett godkänt körprov. Du kan få ditt grönländska körkort jämställt med ett danskt utan att byta ut det. Läs mer om det på det danska trafikverket Færdselsstyrelsens webbplats.

Körkort från andra länder

Särskilda regler gäller om du har ett körkort som är utfärdat i ett annat land, eller om du har ett körkort som har bytts ut från ett körkort utfärdat i ett annat land. Reglerna hittar du på Færdselsstyrelsens webbplats.

Hur byter du ett utländskt körkort mot ett danskt?

Om du bor i Danmark och har ett körkort som utfärdats i ett EU-/EES-land eller på Färöarna kan du i de flesta fall byta ditt körkort mot ett danskt. Kontakta medborgarservice (Borgerservice) i din kommun. Du kan läsa om vilken dokumentationen du behöver på Færdselsstyrelsens webbplats.

För att kunna byta ditt grönländska körkort mot ett danskt måste du avlägga ett godkänt körprov.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Om du har frågor om utfärdande eller utbyte av körkort ska du kontakta Borgerservice i din kommun. Om du har allmänna frågor kan du kontakta Færdselsstyrelsen.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.