Körkort i Danmark

Tegning af elbil på græsplæne
Fotograf
Sigurður Ólafsson/norden.org
Här kan du läsa om vilka körkort som är giltiga i Danmark, hur du kan ta och förnya körkort i Danmark och hur du kan byta ett utländskt körkort mot ett danskt.

Du måste ha ett giltigt körkort för att köra bil, lastbil, buss, stor moped eller motorcykel i Danmark. Du måste också ha ett körkort för att dra en stor släpvagn. Om du är 15, 16 eller 17 år måste du ha körkort för att köra en liten moped.

När kan du ta körkort för personbil?

De olika körkortsbehörigheterna har olika giltighetsperioder.

Kan du använda ditt danska körkort utomlands?

Du kan i regel använda ett giltigt körkort i Danmark om det är utfärdat i ett nordiskt land, ett EU-land, Schweiz, Liechtenstein eller Färöarna. Särskilda regler gäller för grönländska körkort. 

Körkort från EU- och EES-länder

Om du har ett körkort utfärdat i ett EU-/EES-land har du behörighet att köra samma fordon i Danmark som du har i landet som körkortet är utfärdat i. Men du måste uppfylla ålderskraven som gäller för utfärdande av ett motsvarande danskt körkort (med vissa undantag för körkort från EU- och EES-länder). 

Färöiskt körkort

Ett färöiskt körkort likställs i alla avseenden med ett danskt körkort och ger dig rätt att köra samma fordon i Danmark som det berättigar till på Färöarna under giltighetstiden, förutsatt att den inte är längre än till du fyller 70 år när det gäller körkort för lastbil eller buss.

Grönländskt körkort

Om du har ett grönländskt körkort har du rätt att köra med ditt giltiga grönländska körkort i upp till 180 dagar efter att du har fått bostad i Danmark. Förutsättningen är dock att du uppfyller de ålderskrav som gäller för utfärdande av ett motsvarande danskt körkort. 

Körkort från andra länder

Särskilda regler gäller om du har ett körkort som är utfärdat i ett annat land, eller om du har ett körkort som har bytts ut från ett körkort utfärdat i ett annat land. Reglerna hittar du på Færdselsstyrelsens webbplats.

Hur byter du ett utländskt körkort mot ett danskt?

Om du bor i Danmark och har ett körkort som utfärdats i ett EU-/EES-land eller på Färöarna kan du i de flesta fall byta ditt körkort mot ett danskt. Kontakta medborgarservice (Borgerservice) i din kommun. Du kan läsa om vilken dokumentationen du behöver på Færdselsstyrelsens webbplats.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Om du har frågor om utfärdande eller utbyte av körkort ska du kontakta Borgerservice i din kommun. Om du har allmänna frågor kan du kontakta Færdselsstyrelsen.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.