Tullbestämmelser i Danmark

Flytte fra Danmark til udlandet
Här kan du läsa om de tullbestämmelser som gäller när du tar varor och flyttgods med till Danmark.

Det finns särskilda bestämmelser för vad du får ta med tullfritt när du flyttar till Danmark eller när du kommer till Danmark från utlandet.

Tull när du flyttar från ett EU-land

Om du flyttar från ett EU-land till Danmark kan du fritt ta med dig ditt flyttgods. Du ska dock vara uppmärksam på att särskilda regler gäller för att införa vin, sprit och cigaretter.

Om du för in en större mängd än det är tillåtet att införa tullfritt ska du kontakta Toldstyrelsen.

Du kan läsa mer på skat.dk.

Tull när du flyttar från ett land utanför EU

När du som privatperson flyttar till Danmark från ett land utanför EU, till exempel från Island eller Norge, kan du införa dina personliga ägodelar utan att betala tull. 

Personliga ägodelar är allmänna inventarier, till exempel möbler, kläder, cyklar, köksutrustning och hårda vitvaror. Det är ett krav att du har ägt och använt dina ägodelar i minst 6 månader för att du ska kunna införa dem tullfritt som flyttgods. 

Därutöver finns det en rad övriga villkor som du kan läsa om på skat.dk. 

När godset ankommer ska du se till att det görs en förtullningsanmälan. Till det används ett ”enhedsdokument”. Anmälan görs normalt av transportören eller speditören. Dokumentet finns på skat.dk:s sida ”Blanketter, dokumenter og koder”. 

Därutöver ska du fylla i en försäkran (erklæring) om flyttgods. Blanketten används till att ge upplysningar om godset och till att försäkra för tullmyndigheterna att det uppfyller reglerna för att uppnå tullfrihet.

Tullbestämmelser gällande resor, internethandel och gåvor

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.