Bostadsbidrag i Norge

Bostøtte i Norge
Här kan du läsa om möjligheterna att få norskt bostadsbidrag.

I Norge måste man normalt finansiera sitt boende själv. Men om du har låga inkomster och höga boendekostnader kan du i vissa fall få bostadsbidrag.

Vad är bostadsbidrag?

Bostadsbidrag (bostøtte) är ett statligt ekonomiskt stödsystem som administreras av Husbanken och kommunerna. Bostadsbidraget är till för att hjälpa personer som har låga inkomster och höga boendekostnader att etablera sig eller kunna bo kvar i en trygg och bra bostad.

  Har du rätt till bostadsbidrag?

  För att ha rätt till bostadsbidrag måste du uppfylla ett antal kriterier, bland annat måste du vara över 18 år och du får inte göra militärtjänst (førstegangstjeneste) eller vara studerande. För studerande finns dock vissa undantag.

  Bostaden du söker bostadsbidrag för måste vara en fristående bostad med egen ingång och med privat badrum/toalett. Den måste ha en kökslösning och möjlighet till sömn och vila.

  Du har inte rätt till bostadsbidrag om dina inkomster överstiger en viss gräns. Det gäller oavsett hur höga boendekostnader du har. Bruttoinkomsten per månad för alla över 18 år i hushållet tas med i beräkningen. 

  Hur ansöker du?

  Du kan ansöka om bostadsbidrag elektroniskt via bankens webbplats. För det måste du ha elektroniskt id. Om du inte kan att ansöka via webben måste du fylla i ett pappersformulär, skriva ut det och skicka till kommunen (i Oslo till stadsdelen). Du kan inte skicka formuläret med e-post.  Bostadsbidragskontoret finns i regel på kommunens bostadskontor, servicekontor eller NAV. 

  Vem ska du kontakta om du har frågor?

   Ta kontakt med Husbanken för frågor om bostadsbidrag i Norge.

   Kontakta myndighet
   Fråga Info Norden

   Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

   OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

   Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.