Bostad i Sverige

Bolig i Sverige
Här kan du läsa om olika typer av boendeformer i Sverige och om vinstskatt vid försäljning av privatbostad.

Det finns olika typer av bostäder i Sverige. Du kan hyra en lägenhet via de kommunala hyresförmedlingarna eller av privata hyresvärdar. Du kan köpa en lägenhet (bostadsrätt), ett hus eller en sommarstuga. Om du är studerande har du också möjlighet att bo i studentkorridor.

Hyresbostad

Om du vill hyra en bostad (hyresrätt) bör du kontakta den kommun i Sverige som du vill flytta till för att få information om tillgängliga kommunala uthyrningslägenheter. Kommunerna har egna kommunala bostadsförmedlingar där du kan ställa dig i kö.

Du kan också kontakta en privat hyresvärd i den kommun du vill flytta till i Sverige.

Du hittar bostadsannonser i de större dagstidningarna, i de lokala medierna i det område du ska bo i och på nätet.

Andrahandskontrakt

I många av de större städerna i Sverige är det mycket vanligt att skaffa sig ett andrahandskontrakt, då det är svårt att hitta en hyresbostad med förstahandskontrakt.

Andrahandskontrakt innebär att du inte har någon besittningsrätt över bostaden – du hyr den av den ordinarie hyresgästen och inte av fastighetens ägare.

Denna boendeform är ofta dyrare än allmänna hyresbostäder och den är tidsbegränsad. Se alltid till att ha ett hyreskontrakt innan du flyttar in i en lägenhet. Om inget annat avtalas är uppsägningstiden en månad i Sverige.

Hyresstandard

I Sverige har du som standard kylskåp och frys, dusch och/eller badkar samt tillgång till tvättmaskin.

Normalt betalar man inte deposition.

Köpa bostad

Det finns inga restriktioner gällande nordiska medborgares rätt att äga fast egendom i Sverige.

Det finns heller inga restriktioner när det gäller rätten att folkbokföra sig och bo i ett fritidshus permanent. Du bör fråga din boendekommun om vilken typ av kommunal service du har rätt till i ditt fritidshus.

Många lägenheter är bostadsrätter. Det är en bostadsform där du genom en bostadsrättförening köper in dig som delägare av själva fastigheten och har nyttjanderätt till din lägenhet. Det finns vissa restriktioner i denna bostadsform. Du får till exempel inte hyra ut din lägenhet utan tillstånd från bostadsrättsförenings styrelse.

Det är bostadsrättsföreningen som gemensamt äger och förvaltar den fastighet som bostaden är en del av. Föreningen styrs gemensamt av alla som bor i fastigheten, och reglerna varierar mellan olika föreningar.

Oavsett vilken typ av bostad du söker kan du hitta tips, information och relevanta länkar på dessa webbplatser:

Studentbostad

På många studieorter finns det ett begränsat antal studentbostäder. För att kunna få en av dessa måste man uppfylla vissa krav.

Du hittar relevanta studentbostadssajter genom att googla på ”student” och ”bostad”.

För att få en studentbostad i Sverige krävs i regel ett svenskt personnummer.

Försäljning av bostad i landet du flyttar från

Om du flyttar till Sverige och blir folkbokförd i Sverige innan du säljer din bostad i det land du flyttar från, då ska du betala skatt på vinsten till Skatteverket. Det beror på att värdet av en eventuell vinst vid försäljning av fast egendom beskattas enligt svenska skatteregler.

Du bör därför fundera på om du vill sälja din bostad i landet du flyttar från innan du flyttar till Sverige. Kontakta Skatteverket för information om beskattning av vinsten från försäljning av privatbostad

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.