Bolig i Sverige

Bolig i Sverige
Her får du tips til å finne en bolig i Sverige samt informasjon om det svenske boligmarkedet og om de ulike boformene i Sverige. Du kan lese om leie og kjøp av hus, fritidshus eller leilighet. Du kan også se hva som gjelder for utlendinger som vil eie en bolig i Sverige, og hva som gjelder for skattepliktig fortjeneste ved salg av privatbolig.

Å flytte til et annet land og finne en bolig – enten du vil kjøpe eller leie – kan være vanskelig hvis du ikke kan språket eller kjenner til boligmarkedet.

Forhåpentligvis blir det litt lettere for deg å navigere rundt på det svenske boligmarkedet og skape gode forutsetninger for å finne drømmeboligen i Sverige når du har lest denne teksten.

Kan utlendinger kjøpe eiendom i Sverige?

Både svenske og utenlandske statsborgere kan kjøpe eiendom i Sverige. Det er ikke noe krav at du må være svensk statsborger eller ha svensk personnummer.

Du må oppfylle kravene til boligkjøpet. Hvis du vil kjøpe en eiendom, er det et krav at avtalen skal være skriftlig, og den skal inneholde en overdragelseserklæring, opplysning om kjøpesummen og underskrifter fra både kjøper og selger.

Hvilke boformer finnes i Sverige?

Det finnes tre vanlige boformer i Sverige.

  • Du kan bo i et hus. Du kan velge å bo i eget hus på egen tomt.Kjøper du et hus på egen tomt, bestemmer du selv og har ansvar for stort sett alt i forbindelse med boligen din. Du kan også eie huset, men leie jorda huset er bygd på (festetomt). Det vil si at du har rett til å leie selve tomta (tomträtt) av kommunen på ubestemt tid. Du kan kontakte kommunen og finne ut hva det koster.
  • Du kan bo i en leilighet i et borettslag (bostadsrättsförening). Hvis du bor i en sånn leilighet (bostadsrätt), betyr det at du har rett til å bo der. Du kjøper en prosentandel av selve eiendommen og har rett til å bruke leiligheten din. Du og de andre beboerne i huset eier eiendommen og inngår til sammen i et felles borettslag. Det er visse restriksjoner i denne boformen. Du kan for eksempel ikke leie ut leiligheten din uten tillatelse fra styret i borettslaget. Det er borettslaget som i fellesskap eier og administrerer eiendommen der boligen ligger. Borettslaget styres i fellesskap av alle som bor i eiendommen, og reglene varierer fra borettslag til borettslag.
  • Du kan bo i en utleielelighet og betale leie for den. Du kan også leie et hus, men det er vanligst at man leier en leilighet og betaler et månedlig beløp.

Det finnes også andre måter du kan bo på i Sverige, for eksempel kan du bo i en kooperativ leieleilighet (kooperativ hyresrätt), som er en mellomting mellom en utleieleilighet og en borettslagsleilighet, eller du kan bo i selveierleilighet (äganderätt) der du eier boligen uten å være medlem av en felles forening.

Hvordan leier jeg en leilighet i Sverige?

Det kan være mange grunner til å ikke kjøpe bolig i Sverige. Det kan være at du ikke vet hvor lenge du skal bo i Sverige, at du ikke har råd til å kjøpe egen bolig, eller at du er på et kortere opphold i Sverige, eller synes det er fint å ikke skulle være ansvarlig for alt når noe skal repareres i boligen.

I Sverige er det stor etterspørsel etter utleieboliger, og det kan være vanskelig å få tak i en leilighet. Det er mulig å leie en leilighet både via kommunale allmennyttige og private utleie- og boligselskaper. De kalles for ”bostadsbolag” og “hyresvärdar” på svensk. Hvis du ønsker å leie en bolig (hyresrätt), bør du kontakte den kommunen i Sverige du vil flytte til, for å få informasjon om hvilke kommunale utleieselskaper som finnes. Kommunene har egne kommunale boligformidlinger, der du kan stille deg i kø. Du kan også kontakte en privat utleier i kommunen du vil flytte til i Sverige.

Som regel må du ha været skrevet opp i boligkø i lang tid i forveien. Det finnes ikke et samlet sentralt register for svenske boligselskaper. Søker du en utleiebolig, kan du finne dem på ulike boligportaler, eller ved å søke på "hyresvärd" eller "bostadsbolag". Det finnes noen boligportaler som har samlet mange boligselskapers utleieobjekter, der det koster penger å være registrert som boligsøker.

Du kan finne boligannonser i de større avisene, de lokale mediene i området der du skal bo, og på nettet.

Når du leier leilighet i Sverige, har du rett til å få en leiekontrakt der der står hvor mye du skal betale i husleie, og hva som inngår i leien. I Sverige er det standard at det finnes kjøleskap, komfyr og fryser, dusj og/eller badekar samt adgang til vaskeri når du leier bolig. Det er utleieren som har ansvar for å betale for vedlikehold og reparasjoner, og du må kontakte verten hvis du skal ha noe reparert. Det er ikke vanlig å betale depositum i Sverige.

Hva er de beste tipsene til å finne en leilighet i Sverige?

Synes du det er vanskelig å finne fram på det svenske boligmarkedet? Du er ikke alene, og spørsmålene er mange. Må du stå i boligkø? Har du rett til å søke bostøtte? Hva kan du gjøre for å redusere boutgiftene?

Vi har samlet noen svar på de vanligste spørsmålene, som kan hjelpe deg når du leter etter en leilighet å leie.

  • Still deg i boligkø hos kommunen så snart du kan, og vær villig til å bo mindre sentralt.
  • Søk bolig hos private utleiere. Private utleiere har ofte en egen nettside der du kan stille deg i kø og melde din interesse. Noen private utleiere avviker fra turrekkefølgen og velger ikke bare leiere ut fra hvor lenge de har stått i køen, men kan ha en egen måte å prioritere rekkefølgen på.
  • Noen utleiere aksepterer søknader via e-post. Så send en e-post til utleier, skriv et par linjer om deg selv, og at du er interessert i å bo hos dem.
  • Leter du etter en midlertidig leilighet eller en leilighet på kort varsel, kan du framleie en leilighet eller velge å leie et rom i et hus eller en leilighet.
  • Du kan velge å bo i kollektiv eller i et bofellesskap. På grunn av boligmangelen i Sverige har det blitt mer og mer vanlig. Da kan du dessuten redusere boutgiftene dine og få nye venner i et nytt land. Du må være oppmerksom på hva som står i leiekontrakten, ettersom det i de fleste tilfeller innebærer at du framleier eller bor hos noen andre når du bor på denne måten. Det betyr at du lettere kan bli oppsagt..
  • Du kan se på boligannonser på nettet og på sosiale medier. På nettet kan du gå inn på blocket.se og lete etter boliger der du vil bo i Sverige, eller skrive en annonse om at du leter etter et sted å bo. På Facebook kan du finne grupper i byen du skal flytte til, der privatpersoner legger ut leiligheter og andre boliger som de vil leie ut.
  • Du kan være berettiget til bostøtte hvis du ikke har nok i inntekt. Du skal jo betale husleie hver måned.

Kan jeg framleie en leilighet i Sverige?

Det kan være veldig vanskelig å komme inn på boligmarkedet i de større byene i Sverige. Derfor er det mange som velger å inngå en avtale om framleie (andrahandskontrakt). Det kalles også for ”att hyra i andra hand”. Framleie innebærer at du ikke har eiendomsrett til leiligheten, og at du leier den av den primære leietakeren, ikke eieren av eiendommen. Den opprinnelige eieren må ha tillatelse av borettslaget eller boligselskapet til å framleie den til deg.

Denne boformen er både dyrere enn vanlige leieavtaler og tidsbegrenset. Sørg alltid for å lage en leiekontrakt før du flytter inn i en leilighet. Med mindre dere avtaler noe annet, er oppsigelsestiden 1 måned i Sverige.

Kan jeg få studentbolig eller eldrebolig i Sverige?

Du kan bli skrevet opp som interessert i studentbolig i de større byene eller en eldrebolig hos de allmennyttige boligselskapene. Kommunen du skal flytte til i Sverige, kan gi deg informasjon om dette.

For å komme i betraktning til en studentbolig må en oppfylle forskjellige studiemessige krav. Du finner studieboligportaler i Sverige hvis du tar et nettsøk på ordene “student” og “bostad".

Kan jeg bo permanent i et sommerhus i Sverige?

Du kan også kjøpe et sommerhus i Sverige og bosette deg der. Det er ingen restriksjoner på retten til å la seg folkeregistrere og bo i et fritidshus på permanent basis i Sverige. Du bør spørre bostedskommunen om hvilke former for kommunale tjenester du har rett til i ditt fritidshus.

Uansett hvilken type bolig du søker, kan du finne tips, informasjon og relevante lenker i boligjakten på Boverkets og Konsumentverkets nettsider.

Må jeg betale skatt i Sverige når jeg selger boligen min?

I Sverige beskattes du av en eventuell gevinst etter den svenske inntektsskatteloven når du selger en bolig. Hvis du flytter til Sverige og blir folkeregistrert i Sverige før du har solgt boligen i landet du flytter fra, må du skatte av fortjenesten til det svenske Skatteverket. Hvis du selger boligen før du flytter til Sverige, skattes du ikke etter de svenske reglene.

Du bør derfor overveie om du vil selge boligen din i hjemlandet før du flytter til Sverige. Skatteverket kan gi deg mer informasjon om beskatning av fortjeneste ved salg av privatbolig.

I Sverige må man også betale eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier et hus eller en leilighet, må betale skatt til kommunen. Det kalles for "fastighetsavgift".

Hvis du eier en "bostadsrätt", er det ikke du, men borettslaget (bostadsrättsföreningen) som betaler eiendomsskatten.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.