Bolig i Sverige

Bolig i Sverige
Her kan du lese om de forskjellige boligformene i Sverige og om skattepliktig fortjeneste ved salg av privatbolig.

Det finnes forskjellige typer boliger i Sverige. Du kan leie en leilighet via kommunale boligutleieselskaper eller private utleiere. Du kan kjøpe en leilighet (bostadsrätt), et hus eller et sommerhus. Hvis du er student, har du også mulighet for å bo på studenthjem.

Leiebolig

Hvis du ønsker å leie en bolig (hyresrätt), bør du kontakte den kommunen i Sverige du vil flytte til, for å få informasjon om hvilke kommunale utleieselskaper som finnes. Kommunene har egne kommunale boligformidlinger, der du kan stille deg i kø.

Du kan også kontakte en privat utleier i kommunen du vil flytte til i Sverige.

Du kan finne boligannonser i de større avisene, de lokale mediene i området der du skal bo, og på nettet.

Framleie

I mange av de større byene i Sverige er det veldig vanlig å inngå en avtale om framleie (andrahandskontrakt), ettersom det er vanskelig å finne en leiebolig.

Framleie innebærer at du ikke har eiendomsrett til leiligheten, og at du leier den av den primære leietakeren, ikke eieren av eiendommen.

Denne boligformen er ofte dyrere enn vanlige leieavtaler, og den er tidsbegrenset. Sørg alltid for å lage en leiekontrakt før du flytter inn i en leilighet. Med mindre annet er avtalt, er oppsigelsestiden 1 måned i Sverige.

Leiestandard

I Sverige har du som standard kjøleskap og fryser, dusj og/eller bad, samt adgang til vaskeri.

Det er ikke vanlig å betale depositum.

Kjøpe bolig

Det er ingen restriksjoner på nordiske borgeres rett til å eie fast eiendom i Sverige.

Det finnes heller ikke restriksjoner på retten til å la seg folkeregistrere og bo i et fritidshus på permanent basis. Du bør spørre bostedskommunen om hvilke former for kommunal service du har rett til i ditt fritidshus.

Mange leiligheter er "bostadsrätter". Det er en boligform der du kjøper en prosentdel av selve eiendommen og har rett til å bruke leiligheten din. Det er visse restriksjoner i denne boformen. Du kan for eksempel ikke leie ut leiligheten din uten tillatelse fra styret i borettslaget.

Det er borettslaget som i fellesskap eier og administrerer eiendommen der boligen ligger. Foreningen styres i fellesskap av alle som bor i eiendommen, og reglene varierer fra borettslag til borettslag.

Uansett hvilken type bolig du søker, kan du finne tips, informasjon og relevante lenker i boligjakten på disse sidene:

Studentbolig

I mange studiebyer finnes det et begrenset antall studentboliger. For å komme i betraktning til disse må en oppfylle forskjellige studiemessige krav.

Du finner relevante studieboligportaler i Sverige hvis du foretar et nettsøk på ordene “student” og “bostad".

For å få studentbolig i Sverige kreves det som regel svensk personnummer.

Salg av bolig i fraflyttingslandet

Hvis du flytter til Sverige og blir folkeregistrert i Sverige før du selger boligen din i landet du flytter fra, må du skatte av fortjenesten til det svenske Skatteverket. Dette skyldes at verdien av en eventuell gevinst ved salg av fast eiendom beskattes i henhold til svenske skatteregler.

Du bør derfor overveie om du vil selge boligen din i fraflyttingslandet før du flytter til Sverige. Kontakt Skatteverket for informasjon om beskatning av fortjeneste ved salg av privatbolig.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.