Danskt medborgarskap

Dansk flagg
Fotograf
Silje Bergum Kinsten/ norden.org
Här kan du läsa om reglerna för att bli dansk medborgare och om de danska reglerna för dubbelt medborgarskap.

Medborgarskap vid födseln

Det medborgarskap ett barn får vid födseln avgörs av föräldrarnas medborgarskap och vilken lag för danskt medborgarskap som gäller vid tidpunkten för födseln.

Barn födda 1 juli 2014 eller senare blir automatiskt danska medborgare om mamman, pappan eller medmamman är dansk medborgare. Det gäller oavsett var barnet är fött och oberoende av om föräldrarna är gifta. Det gäller även adoptivbarn under 12 år.

På Utlännings- och integrationsministeriets webbsidor kan du läsa om reglerna for danskt medborgarskap vid födseln. Här hittar du också reglerna för barn födda före den 1 juli 2014.

  Om du är nordisk medborgare och vill bli dansk medborgare

  Som medborgare i ett nordiskt land kan du bli dansk medborgare enligt två olika bestämmelser: genom anmälan (erklæring) eller naturalisation.

  Medborgarskap genom anmälan: Du är mellan 18 och 23 år

  Om du är nordisk medborgare kan du under vissa förutsättningar bli dansk medborgare genom att göra en anmälan till Utlännings- och integrationsministeriet.

  Om du är mellan 18 och 23 år ska uppfylla följande kriterier för att bli dansk medborgare genom anmälan:

  • bo i Danmark 
  • vara ostraffad
  • inte vara åtalad för något brott och inte ha blivit dömd till straff i enlighet med kapitel 9 i strafflagen
  • vara bosatt i Danmark och ha varit bosatt i Danmark i sammanlagt minst tio år, varav minst fem år under de senaste sex åren. Till dessa tio år kan du räkna med perioder då du har bott i andra nordiska länder om de var mer än fem år före du lämnar in din anmälan. Du kan endast räkna med perioder du har bott i andra nordiska länder innan du fyllde 16 år.

  Du kan läsa mer på Utlännings- och integrationsministeriets webbsidor om medborgarskap genom anmälan.

  Medborgarskap genom anmälan: Du är över 18 år och har inte fått nordiskt medborgarskap genom naturalisation

  Om du är nordisk medborgare kan du under vissa förutsättningar bli dansk medborgare genom att göra en anmälan till Utlännings- och integrationsministeriet.

  Om du inte har fått ditt medborgarskap i ett annat nordiskt land genom naturalisation (alltså genom att ha ansökt om medborgarskap) kan du bli dansk medborgare genom anmälan om du

  • har fyllt 18 år
  • bor i Danmark och har varit bosatt i landet de senaste sju åren
  • under dessa sju år inte har dömts till frihetsstraff eller annat omhändertagande som kan likställas med frihetsstraff.

  Du kan läsa mer på Utlännings- och integrationsministeriets webbsidor om medborgarskap genom anmälan.

  Medborgarskap genom naturalisation

  Om du inte uppfyller kraven för att bli dansk medborgare genom anmälan kan du som nordisk medborgare ansöka om danskt medborgarskap genom naturalisation. Ansökningar om danskt medborgarskap behandlas på Utlännings- och integrationsministeriet. Om du uppfyller villkoren för att få danskt medborgarskap tas ditt namn med i ett lagförslag om beviljande av medborgarskap (lovforslag om indfødsrets meddelelse) som därefter behandlas av Folketinget.

  Du ska uppfylla följande villkor:

  • Du ska göra en anmälan om trohet och lojalitet.
  • Du ska vara bosatt i Danmark och ha vistats i landet oavbrutet i två år.
  • Du får inte ha åtalats för lagbrott och inte vara straffad för de brott som anges i cirkulärskrivelsen om naturalisation.
  • Du får inte ha skulder till det offentliga.
  • Du ska kunna försörja dig själv. Det innebär bland annat att du inte får ha tagit emot hjälp enligt lagen om aktiv socialpolitik eller integrationslagen under de senaste två åren eller i sammanlagt mer än fyra månader under de senaste fem åren innan ditt namn tas med i lagförslaget om beviljande av medborgarskap.
  • Du ska kunna bevisa dina kunskaper i danska genom en av de godkända examina. (Svenska och norska medborgare kan visa prov på sina kunskaper i danska bland annat genom att uppvisa avgångsbetyg från en svensk- eller norskspråkig grundskola.)
  • Du ska kunna bevisa dina kunskaper om danska samhällsförhållanden samt dansk kultur och historia genom ett särskilt medborgarskapsprov (indfødsretsprøve). Svensk- och norsktalande sökande som har ett godkänt avgångsbetyg från en svensk- eller norskspråkig grundskola är befriade från provet.
  • Du ska delta i en kommunal grundlagsceremoni (grundlovsceremoni).

  Du kan läsa mer på Utlännings- och integrationsministeriets webbplats och i cirkulärskrivelse nr 9779 från den 14 september 2018 om naturalisation.

  Om du vill ha danskt medborgarskap och inte är medborgare i ett nordiskt land

  Om du vill bli dansk medborgare och inte är medborgare i ett nordiskt land kan du läsa om villkoren för att bli dansk medborgare på Utlännings- och integrationsministeriets webbplats.

   Dubbelt medborgarskap

   Danska medborgare kan behålla sitt danska medborgarskap om de efter ansökan eller anmälan blir medborgare i andra länder. 

   Likaså kan utländska medborgare behålla sina medborgarskap om de blir medborgare i Danmark.

   Men observera att vissa länder utanför Norden kräver att du avsäger dig dina medborgarskap för att kunna få medborgarskap där.

    Om du är född utomlands och är medborgare i Danmark och minst ett annat land

    Om du är född utomlands och aldrig har bott i Danmark och inte heller har vistats i Danmark under omständigheter som tyder på samhörighet med Danmark, förlorar du ditt danska medborgarskap när du fyller 22 år, såvida du inte därmed blir statslös.

    Om du inte har bibehållit ditt danska medborgarskap genom boende eller vistelse kan Utlännings- och integrationsministeriet utifrån en samlad konkret bedömning ge dispens för att du ska kunna behålla ditt danska medborgarskap. Ministeriet har dock inte möjlighet att ge dispens för att du ska kunna behålla ditt danska medborgarskap om du ansöker om det efter att du har fyllt 22 år.

    Utlännings- och integrationsministeriet rekommenderar därför att du ansöker om att behålla ditt danska medborgarskap innan du fyller 22 år.

    Du kan läsa de detaljerade villkoren och se hur du ansöker på Utlännings- och integrationsministeriets webbplats

    Färöarna och Grönland

    Observera att reglerna om dubbelt medborgaskap ännu inte gäller för Färöarna och Grönland. Om du har frågor kan du kontakta riksombudsmannen.

    Fråga Info Norden

    Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

    OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

    Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.