Danskt medborgarskap

Dansk flagg
Photographer
Silje Bergum Kinsten/ norden.org
Här kan du läsa om reglerna för att bli dansk medborgare och om de danska reglerna för dubbelt medborgarskap.

Medborgarskap vid födseln

Det medborgarskap ett barn får vid födseln avgörs av föräldrarnas medborgarskap och vilken lag för danskt medborgarskap som gäller vid tidpunkten för födseln.

Barn födda 1 juli 2014 eller senare blir automatiskt danska medborgare om mamman, pappan eller medmamman är dansk medborgare. Det gäller oavsett var barnet är fött och oberoende av om föräldrarna är gifta. Det gäller även adoptivbarn under 12 år.

På det danska Utlännings- och integrationsministeriets webbsidor kan du läsa om reglerna for danskt medborgarskap vid födseln. Här hittar du också reglerna för barn födda före den 1 juli 2014.

Om du är nordisk medborgare och vill bli dansk medborgare

Som medborgare i ett nordiskt land kan du bli dansk medborgare enligt två olika bestämmelser: genom anmälan (erklæring) eller naturalisation.

Medborgarskap genom anmälan: Om du är över 18 år och inte har fått medborgarskap i ett nordiskt land genom naturalisation

Om du är nordisk medborgare kan du under vissa förutsättningar bli dansk medborgare genom att göra en anmälan till Utlännings- och integrationsministeriet.

Om du inte har fått ditt medborgarskap i ett annat nordiskt land genom naturalisation (alltså genom att ha ansökt om medborgarskap) kan du bli dansk medborgare genom anmälan om du

 • har fyllt 18 år
 • bor i Danmark och har varit bosatt i landet de senaste sju åren
 • under dessa sju år inte har dömts till frihetsstraff eller annat omhändertagande som kan likställas med frihetsstraff.

Du kan läsa mer på Utlännings- och integrationsministeriets webbsidor om medborgarskap genom anmälan.

Medborgarskap genom naturalisation

Om du inte uppfyller kraven för att bli dansk medborgare genom anmälan kan du som nordisk medborgare ansöka om danskt medborgarskap genom naturalisation. Ansökan om danskt medborgarskap behandlas på Utlännings- och integrationsministeriet. Om du uppfyller villkoren för att få danskt medborgarskap tas ditt namn med i ett lagförslag om beviljande av medborgarskap (lovforslag om indfødsrets meddelelse) som därefter behandlas av Folketinget.

Du ska uppfylla följande villkor. Villkoren förklaras närmare på Utlännings- och integrationsministeriets webbplats och i cirkulärskrivelse nr 9461 från den 17 juni 2021:

 • Du ska göra en anmälan om trohet och lojalitet.
 • Du ska vara bosatt i Danmark och ha vistats i landet oavbrutet i två år.
 • Du får inte ha åtalats för lagbrott och inte vara straffad.
 • Du får inte ha skulder till det offentliga.
 • Du ska kunna försörja dig själv.
 • Du ska ha varit heltidsanställd eller ha utövat näringsverksamhet som egenföretagare under en viss period.
 • Du ska kunna bevisa dina kunskaper i danska genom en av de godkända examina. Svensk- och norsktalande sökande kan bevisa kunskaper i danska genom ett godkänt avgångsbetyg från en svensk- eller norskspråkig grundskola.
 • Du ska kunna bevisa dina kunskaper om danska samhällsförhållanden samt dansk kultur och historia genom ett godkänt medborgarskapsprov (indfødsretsprøve). Svensk- och norsktalande sökande som har ett godkänt avgångsbetyg från en svensk eller norsk grundskola är befriade från provet.
 • Du ska delta i en kommunal grundlagsceremoni (grundlovsceremoni).

Om du vill ha danskt medborgarskap och inte är medborgare i ett nordiskt land

Om du vill bli dansk medborgare och inte är medborgare i ett nordiskt land kan du läsa om villkoren för att bli dansk medborgare på Utlännings- och integrationsministeriets webbplats.

Dubbelt medborgarskap

Danska medborgare kan behålla sitt danska medborgarskap om de efter ansökan eller anmälan blir medborgare i andra länder. 

Likaså kan utländska medborgare behålla sina medborgarskap om de blir medborgare i Danmark.

Men observera att vissa länder utanför Norden kräver att du avsäger dig dina medborgarskap för att kunna få medborgarskap där.

Om du är född utomlands och är medborgare i Danmark och minst ett annat land

Om du är född utomlands och aldrig har bott i Danmark och inte heller har vistats i Danmark under omständigheter som tyder på samhörighet med Danmark, förlorar du ditt danska medborgarskap när du fyller 22 år, såvida du inte därmed blir statslös.

Om du inte har bibehållit ditt danska medborgarskap genom boende eller vistelse kan Utlännings- och integrationsministeriet utifrån en samlad konkret bedömning ge dispens för att du ska kunna behålla ditt danska medborgarskap. Ministeriet har dock inte möjlighet att ge dispens för att du ska kunna behålla ditt danska medborgarskap om du ansöker om det efter att du har fyllt 22 år.

Utlännings- och integrationsministeriet rekommenderar därför att du ansöker om att behålla ditt danska medborgarskap innan du fyller 22 år.

Du kan läsa de detaljerade villkoren och se hur du ansöker på Utlännings- och integrationsministeriets webbplats.

Återfå danskt medborgarskap

Om du tidigare har varit dansk medborgare kan du på vissa villkor återfå ditt danska medborgarskap. I regel måste du uppfylla vissa krav på bosättning. Särskilda regler gäller om du har varit medborgare i Finland, Island, Norge eller Sverige sedan du förlorat ditt danska medborgarskap. Du kan läsa om möjligheterna att återfå ditt danska medborgarskap om du uppfyller kraven på bosättning på Utlännings- och integrationsministeriets webbplats.

Om du inte uppfyller kraven på bosättning kan du fortfarande ha möjlighet att återfå ditt danska medborgarskap. Villkoret är att du har förlorat ditt danska medborgarskap när du blev medborgare i ett annat land och att du inte har dömts till ovillkorligt frihetsstraff sedan du förlorat ditt danska medborgarskap. Dessa bestämmelser gäller under en övergångsperiod från 1 juli 2021 till 30 juni 2026. Du kan läsa mer om övergångsbestämmelserna på Utlännings- och integrationsministeriets webbsidor.

Mer information

All information om danskt medborgarskap hittar du på danska på Utlännings- och integrationsministeriets webbplats.

Mer information på engelska hittar du på lifeindenmark.dk.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.