Företag

Här hittar du information om att etablera och driva näringsverksamhet.

Istunnel

Företag i Sverige

Kvinde ved computer ved Nordisk Råds session 2015 i Reykjavik. 

Arbetsgivare och egenföretagare i Sverige

Skat i Sverige

Skatt i Sverige

Social sikring i Sverige

Socialförsäkring i Sverige

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Socialförsäkring när du flyttar till eller från Sverige

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.