Företag

Här hittar du information om att etablera och driva näringsverksamhet.

Istunnel

Företag i Sverige

Kvinde ved computer ved Nordisk Råds session 2015 i Reykjavik. 

Arbetsgivare och egenföretagare i Sverige

Skat i Sverige

Skatt i Sverige

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Socialförsäkring när du flyttar till eller från Sverige

Social sikring i Sverige

Socialförsäkring i Sverige

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.