Bedrift

Her finner du informasjon om å etablere bedrift og drive næringsvirksomhet.

Istunnel

Bedrift i Sverige

Kvinde ved computer ved Nordisk Råds session 2015 i Reykjavik. 

Arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende i Sverige

Skat i Sverige

Skatt i Sverige

Social sikring i Sverige

Sosialforsikring i Sverige

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Sosialforsikring ved flytting til eller fra Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.