Högre utbildning

Här hittar du information om högre utbildning och hur du kan bli antagen.

Huskeliste når du skal studere i Sverige

Kom-ihåg-lista när du ska studera i Sverige

Studieboliger og kollegier i Sverige

Studentbostäder i Sverige

Sygesikring for studerende i Sverige

Sjukförsäkring för studenter i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige

Anerkendelse af udenlandske uddannelser i Sverige

Erkännande av utländsk utbildning i Sverige

Karakterskalaen i det svenske uddannelsessystem

Betygsskalan i det svenska utbildningssystemet

Højere videregående uddannelse i Sverige

Högre utbildning i Sverige

Svensk uddannelsesstøtte

Svenskt studiestöd

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.