Högre utbildning

Här hittar du information om högre utbildning och hur du kan bli antagen.

Studerende på bibliotek

Nordiska utbildningsavtal och -program

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige

Karakterskalaen i det svenske uddannelsessystem

Betygsskalan i det svenska utbildningssystemet

Studerende ved European Humanities University (EHU)

Flytta till Sverige för att studera

Svensk uddannelsesstøtte

Svenskt studiestöd

Sygesikring for studerende i Sverige

Sjukförsäkring för studenter i Sverige

Studieboliger og kollegier i Sverige

Studentbostäder i Sverige

Lærer med elever ved computer

Erkännande av utländsk utbildning i Sverige

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.