Högre utbildning

Här hittar du information om högre utbildning och hur du kan bli antagen.

Kørestolsymbol på grå væg

Bidrag till hjälpmedel i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige

Karakterskalaen i det svenske uddannelsessystem

Betygsskalan i det svenska utbildningssystemet

Studerende ved European Humanities University (EHU)

Flytta till Sverige för att studera

Lærer med elever ved computer

Erkännande av utländsk utbildning i Sverige

Studerende på et bibliotek

Högre utbildning i Sverige

Svensk uddannelsesstøtte

Svenskt studiestöd

Sygesikring for studerende i Sverige

Sjukförsäkring för studenter i Sverige

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.