Flytta

Här hittar du information om att flytta mellan de nordiska länderna.

Bolig i Sverige

Bostad i Sverige

Kørestolsymbol på grå væg

Bidrag till hjälpmedel i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige

Mand læser bog i tog

Språkkurser för inflyttare i Sverige

Tjekliste når du flytter til Sverige

Flytta till Sverige

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Socialförsäkring när du flyttar till eller från Sverige

Tjekliste når du flytter fra Sverige

Flytta från Sverige till utlandet

Handicap rullestol sport

Personer med funktionsnedsättning i Sverige

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.