Flytta

Här hittar du information om att flytta mellan de nordiska länderna.

Bolig i Sverige

Bostad i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige

Mand læser bog i tog

Språkkurser för inflyttare i Sverige

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Socialförsäkring när du flyttar till eller från Sverige

Tjekliste når du flytter fra Sverige

Flytta från Sverige till utlandet

Toldregler i Sverige

Tullbestämmelser i Sverige

Bil i Sverige

Bil i Sverige

Folkeregistrering i Sverige

Folkbokföring i Sverige

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.