Flytta

Här hittar du information om att flytta mellan de nordiska länderna.

Bolig i Sverige

Bostad i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige

Tjekliste når du flytter til Sverige

Flytta till Sverige från utlandet

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Socialförsäkring när du flyttar till eller från Sverige

Handicap rullestol sport

Personer med funktionsnedsättning i Sverige

Toldregler i Sverige

Tullregler i Sverige

Bil i Sverige

Bil i Sverige

Folkeregistrering i Sverige

Folkbokföring i Sverige

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.