Flytta

Här hittar du information om att flytta mellan de nordiska länderna.

Bolig i Sverige

Bostad i Sverige

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Socialförsäkring när du flyttar till eller från Sverige

Studerende ved European Humanities University (EHU)

Flytta till Sverige för att studera

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige

Bil i Sverige

Bil i Sverige

Toldregler i Sverige

Tullregler i Sverige

Tjekliste når du flytter fra Sverige

Flytta från Sverige till utlandet

Tjekliste når du flytter til Sverige

Flytta till Sverige från utlandet

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.