Flytta

Här hittar du information om att flytta mellan de nordiska länderna.

Bolig i Sverige

Bostad i Sverige

Huskeliste når du skal studere i Sverige

Kom-ihåg-lista när du ska studera i Sverige

Folkeregistrering i Sverige

Folkbokföring i Sverige

Bil i Sverige

Bil i Sverige

Tjekliste når du flytter fra Sverige

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige

Toldregler i Sverige

Tullregler i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige

Personer med funktionsnedsættelse i Sverige

Personer med funktionsnedsättning i Sverige

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.