Tull och skatt

Här hittar du information om tull- och skatteregler.

Indførsel af hunde og katte til Sverige

Införsel av hundar och katter till Sverige

Toldregler i Sverige

Tullregler i Sverige

Skat i Sverige

Skatt i Sverige

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.