Hem och familj

Här hittar du information om bland annat bostad, bil, barn, skola, försäkringar och bank.

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Bolig i Sverige

Bostad i Sverige

Folkeregistrering i Sverige

Folkbokföring i Sverige

Graviditet og fødsel i Sverige

Graviditet och förlossning i Sverige

Grundskole i Sverige

Grundskola i Sverige

Svenske børnepenge

Svenskt barnbidrag

Bil i Sverige

Bil i Sverige

Børnebidrag i Sverige

Underhållsbidrag och underhållsstöd i Sverige

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.