Pension

Här hittar du information om pensionssystemet, allmän pension och sjukersättning.

Det svenske pensionssystem

Det svenska pensionssystemet

Svensk førtidspension

Svensk sjukersättning

Svensk alderspension

Svensk allmän pension

Efterlevelsespension i Sverige

Efterlevandepension i Sverige

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.