Pension

Här hittar du information om pensionssystemet, allmän pension och sjukersättning.

Efterlevelsespension i Sverige

Efterlevandepension i Sverige

Svensk alderspension

Svensk allmän pension

Svensk førtidspension

Svensk sjukersättning

Det svenske pensionssystem

Det svenska pensionssystemet

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.