Arbetssökande

Här hittar du information om att söka jobb och arbetslöshetsförsäkring.

Jobsøgning i Sverige

Att söka jobb i Sverige

Autorisation i Sverige

Auktorisation i Sverige

Anerkendelse af udenlandske uddannelser i Sverige

Erkännande av utländsk utbildning i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige

Svenske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge

Svenska regler för arbetslöshetsförsäkring och arbetslöshetsersättning

Fagforeninger i Sverige

Fackföreningar i Sverige

Kontanthjælp i Sverige

Ekonomiskt bistånd i Sverige

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.