Arbetssökande

Här hittar du information om att söka jobb och arbetslöshetsförsäkring.

Revideret aftale til gavn for patienter og sundhedspersonale

Jobba som läkare eller sjuksköterska i Sverige

Autorisation i Sverige

Auktorisation i Sverige

Hus og nøgler

Ekonomiskt bistånd i Sverige

Svenske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge

Svensk arbetslöshetsersättning

Fagforeninger i Sverige

Fackföreningar i Sverige

Person ved en computer

Sök jobb i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige

Lærer med elever ved computer

Erkännande av utländsk utbildning i Sverige

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.