Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Svenske sygedagpenge

Svensk sjukpenning

Sundhedsvæsen i Sverige

Vård i Sverige

Ret til sundhedsydelser i Sverige

Rätt till vårdtjänster i Sverige

Social sikring når du arbejder i udlandet

Socialförsäkring i Sverige när du arbetar utomlands

Social sikring i Sverige

Socialförsäkring i Sverige

Medicin og medicintilskud i Sverige

Läkemedel och högkostnadsskyddet i Sverige

Efterlevelsespension i Sverige

Efterlevandepension i Sverige

Det svenske pensionssystem

Det svenska pensionssystemet

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.