Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Svenske sygedagpenge

Svensk sjukpenning

Social sikring når du arbejder i udlandet

Socialförsäkring i Sverige när du arbetar utomlands

Social sikring i Sverige

Socialförsäkring i Sverige

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Socialförsäkring när du flyttar till eller från Sverige

Rehabilitering i Sverige

Rehabilitering i Sverige

Svenske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge

Svensk arbetslöshetsersättning

Boligstøtte i Sverige

Bostadsbidrag och bostadstillägg i Sverige

Svenske børnepenge

Svenskt barnbidrag

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.