Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Svenske børnepenge

Svenskt barnbidrag

Det svenske pensionssystem

Det svenska pensionssystemet

Svenske barselsdagpenge

Svensk föräldrapenning

Sygesikring for studerende i Sverige

Sjukförsäkring för studenter i Sverige

Medicin og medicintilskud i Sverige

Läkemedel och högkostnadsskyddet i Sverige

Social sikring i Sverige

Socialförsäkring i Sverige

Social sikring når du arbejder i udlandet

Socialförsäkring när du arbetar utomlands

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Socialförsäkring när du flyttar till eller från Sverige

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.