Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Billede af flyttebil der bliver aflæsset.

Vilket lands socialförsäkringslagstiftning omfattas du av?

Kørestolsymbol på grå væg

Bidrag till hjälpmedel i Sverige

Svenske sygedagpenge

Svensk sjukpenning

Hus og nøgler

Ekonomiskt bistånd i Sverige

Svenske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge

Svensk arbetslöshetsersättning

Rehabilitering i Sverige

Rehabilitering i Sverige

Sundhedsvæsen i Sverige

Vård i Sverige

Ret til sundhedsydelser i Sverige

Rätt till vårdtjänster i Sverige

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.