Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Kørestolsymbol på grå væg

Bidrag till hjälpmedel i Sverige

Svenske sygedagpenge

Svensk sjukpenning

Rehabilitering i Sverige

Rehabilitering i Sverige

Sundhedsvæsen i Sverige

Vård i Sverige

Ret til sundhedsydelser i Sverige

Rätt till vårdtjänster i Sverige

Social sikring når du arbejder i udlandet

Socialförsäkring i Sverige när du arbetar utomlands

Medicin og medicintilskud i Sverige

Läkemedel och högkostnadsskyddet i Sverige

Efterlevelsespension i Sverige

Efterlevandepension i Sverige

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.