Hälsa

Här hittar du information om rätten till sjukvård och om hälsovårdssystemet

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Svenske sygedagpenge

Svensk sjukpenning

Social sikring når du arbejder i udlandet

Socialförsäkring i Sverige när du arbetar utomlands

Social sikring i Sverige

Socialförsäkring i Sverige

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Socialförsäkring när du flyttar till eller från Sverige

Rehabilitering i Sverige

Rehabilitering i Sverige

Planlagt fødsel i et andet nordisk land

Planerad förlossning i Sverige eller utomlands

Graviditet og fødsel i Sverige

Graviditet och förlossning i Sverige

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.