Hälsa

Här hittar du information om rätten till sjukvård och om hälsovårdssystemet

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Graviditet og fødsel i Sverige

Graviditet och förlossning i Sverige

Sygesikring for studerende i Sverige

Sjukförsäkring för studenter i Sverige

Personer med funktionsnedsættelse i Sverige

Personer med funktionsnedsättning i Sverige

Planlagt fødsel i et andet nordisk land

Planerad förlossning i ett annat nordiskt land

Medicin og medicintilskud i Sverige

Läkemedel och högkostnadsskyddet i Sverige

Social sikring i Sverige

Socialförsäkring i Sverige

Social sikring når du arbejder i udlandet

Socialförsäkring när du arbetar utomlands

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.