Hälsa

Här hittar du information om rätten till sjukvård och om hälsovårdssystemet

Graviditet og fødsel i Sverige

Graviditet och förlossning i Sverige

Rehabilitering i Sverige

Rehabilitering i Sverige

Svenske sygedagpenge

Svensk sjukpenning

Sygesikring for studerende i Sverige

Sjukförsäkring för studenter i Sverige

Sundhedsvæsen i Sverige

Vård i Sverige

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Socialförsäkring när du flyttar till eller från Sverige

Social sikring i Sverige

Socialförsäkring i Sverige

Medicin og medicintilskud i Sverige

Läkemedel och högkostnadsskyddet i Sverige

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.