Hälsa

Här hittar du information om rätten till sjukvård och om hälsovårdssystemet

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Svenske sygedagpenge

Svensk sjukpenning

Sundhedsvæsen i Sverige

Vård i Sverige

Ret til sundhedsydelser i Sverige

Rätt till vårdtjänster i Sverige

Social sikring når du arbejder i udlandet

Socialförsäkring i Sverige när du arbetar utomlands

Social sikring i Sverige

Socialförsäkring i Sverige

Medicin og medicintilskud i Sverige

Läkemedel och högkostnadsskyddet i Sverige

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Socialförsäkring när du flyttar till eller från Sverige

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.