Graviditet och förlossning

Här hittar du information om undersökningar under graviditeten och rätten att utnyttja vårdssystemet i samband med graviditet och förlossning.

Sundhedsvæsen i Sverige

Vård i Sverige

Ret til sundhedsydelser i Sverige

Rätt till vårdtjänster i Sverige

Svenske barselsdagpenge

Svensk föräldrapenning

Planlagt fødsel i et andet nordisk land

Planerad förlossning i Sverige eller utomlands

Graviditet og fødsel i Sverige

Graviditet och förlossning i Sverige

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.