Barn

Här hittar du information om barnomsorg, grundskola och föräldraförmåner.

Børnepasning i Sverige

Barnomsorg i Sverige

Skola

Grundskola i Sverige

Børnebidrag i Sverige

Underhållsbidrag och underhållsstöd i Sverige

Svenske børnepenge

Svenskt barnbidrag

Svenske barselsdagpenge

Svensk föräldrapenning

Planlagt fødsel i et andet nordisk land

Planerad förlossning i Sverige eller utomlands

Graviditet og fødsel i Sverige

Graviditet och förlossning i Sverige

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.