Barn

Här hittar du information om barnomsorg, grundskola och föräldraförmåner.

Børnepasning i Sverige

Barnomsorg i Sverige

Skola

Grundskola i Sverige

Børnebidrag i Sverige

Underhållsbidrag och underhållsstöd i Sverige

Planlagt fødsel i et andet nordisk land

Planerad förlossning i Sverige eller utomlands

Graviditet og fødsel i Sverige

Graviditet och förlossning i Sverige

Svenske børnepenge

Svenskt barnbidrag

Svenske barselsdagpenge

Svensk föräldrapenning

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.