Graviditet och förlossning på Åland

graviditet Åland
Fotograf
Yadid Levy
Här kan du läsa om graviditet och förlossning på Åland. Här hittar du information bland annat om undersökningar under graviditeten, mödrarådgivningen på Åland, förlossningen samt till exempel om ansökan om moderskapsunderstöd och moderskapspenning.

Den här artikeln handlar om graviditetsuppföljning och förlossning på Åland. Information om familjeförmåner efter förlossningen hittar du på sidan Barn och familj på Åland som även handlar om de avvikelser som finns från Finland. Ta gärna del av FPA:s snabbguide för barnfamiljer där du får du en bra bild av vilka förmåner som är aktuella för dig när barnet är på väg. Som till exempel att besöka rådgivningen och lämna in ett graviditetsintyg, ansökan om moderskapsunderstöd, moderskapspenningen under moderskapsledigheten och annat.

Uppföljning av graviditet

På Åland har du som är permanent bosatt rätt till de kostnadsfria mödravårdstjänster som erbjuds av landskapets hälsocentraler under graviditeten och efter den. Mödrarådgivningsbyrån har till uppgift att främja din hälsa och välbefinnande hos dig som gravid kvinna, fostret och det nyfödda barnet samt barnets familj. Om du är sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz och vistas tillfälligt på Åland har du rätt till medicinskt nödvändig sjukvård på Åland, vilket uppföljning av graviditet räknas som.

Förlossning

Förlossning ingår i den specialsjukvård för dig som bor permanent på Åland. Vid besök på hälsovårdscentraler och sjukhus tar man i allmänhet ut en avgift. På ÅHS sida BB och förlossning kan du läsa om förberedelse för förlossning, förberedelse för amning, när är det dags att komma in till förlossningen?, vad skall du ta med dig till sjukhuset?, bra att veta när du kommer in till förlossningen, och om förlossningsrum och smärtlindring med mera. 

Mer information

Läs här om förlossningsverksamhet i de nordiska länderna och områdena.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.