Sök jobb i Norge

Jobbsøking i Norge
Här kan du läsa om att söka jobb i Norge och hur du hittar utannonserade lediga jobb.

I Norge är det vanligt att söka lediga jobb på jobbsidor som nav.no, via annonser i tidningar och genom att besöka företags och organisationers webbplatser. Man kan också skicka öppna jobbansökningar direkt till aktuella arbetsgivare och bli rekryterad genom ett vikarie- eller bemanningsföretag.

Den offentliga arbetsförmedlingen i Norge lyder under Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). På deras webbsidor hittar du en av Norges största portaler för lediga jobb. Där kan du göra specifika sökningar på yrken, arbetsgivare, geografiskt område och anställningstyp (heltid, deltid, vikariat). Du kan även anmäla dig som arbetslös och få en egen sida där du kan spara jobbansökningar, lägga ut ditt cv och få meddelanden när aktuella jobb utannonseras. Om du gör ditt CV tillgängligt kan arbetsgivare ta kontakt direkt med dig.

Att söka jobb genom den europeiska arbetsförmedlingen EURES

Du kan börja jobbsökandet i Norge via arbetsförmedlingen i ditt hemland. Du kan få vägledning av EURES-rådgivare i hemlandet. I Norge är EURES en tjänst som är integrerad i NAV.

Att söka jobb i Norge med arbetslöshetsersättning från ett annat nordiskt land

Om du flyttar till Norge från ett nordiskt land eller ett annat EU-/EES-land kan du få arbetslöshetsersättning från ditt lands socialförsäkringsmyndighet i tre månader medan du söker jobb. Det kräver att du får arbetslöshetsersättning och uppfyller eventuella andra villkor innan du flyttar.

Om du inte får jobb i Norge under dessa tre månader måste du flytta tillbaka till det land där du är arbetslöshetsförsäkrad för att behålla rätten till arbetslöshetsersättning.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.