Norsk ålderspension

Norsk alderspensjon
Här kan du läsa om reglerna för att få norsk ålderspension, hur du ansöker om ålderspension, skatt och pension och hur du tar med dig norsk ålderspension utomlands.

I Norge finns det olika pensionssystem. På den här sidan hittar du information om den norska ålderspensionen. Det är arbets- och välfärdsmyndigheten NAV som ansvarar för ålderspensioner i Norge.

Har du rätt till norsk ålderspension?

För att ha rätt till ålderspension från den norska socialförsäkringen (folketrygden) måste du ha bott eller arbetat i Norge i minst fem år efter att du fyllt 16 år. Du kan alltså få ålderspension från Norge om du i minst fem år antingen har varit medlem i folketrygden eller haft pensionsgrundande inkomster i Norge. Norge har flera avtal om social trygghet som gör att kravet kan uppnås genom att räkna in tiden du omfattats av socialförsäkring i andra länder. I regel måste du fortfarande vara medlem av folketrygden för att ha rätt till ålderspension från Norge. Men det finns flera undantag från detta krav.

Även om du inte har varit yrkesaktiv kan du ändå har rätt till bosättningsbaserad pension från Norge.

Det finns inga särskilda regler för egenföretagare, studenter eller gränsarbetare. Om du har varit bosatt och medlem i folketrygden i minst fem år har du rätt till ålderspension. Om du dessutom under denna period har haft pensionsgrundande inkomster får du en högre ålderspension som baseras på inkomsterna. Pensionen räknas då på samma sätt som för arbetstagare.

Norge har genomfört en pensionsreform som trädde i kraft 2011. Efter reformen är intjänande av ålderspension från folketrygden olika för olika åldersgrupper. Kontakta NAV för att få reda på vad som gäller för dig. Ålderspensionens storlek beror på hur många år du har arbetat och hur mycket du har tjänat under dessa år. Ålderspensionen från folketrygden är livslång och upphör först när man dör. Denna pension kan alltså inte ärvas.

Om du har omfattats av socialförsäkringen i ett annat nordiskt land, genom att ha bott eller arbetat där, kan du som ålderspensionär få pension från detta land beroende på hur länge du omfattats av socialförsäkringen och hur mycket pension du har tjänat in. Pension som tjänats in i ett annat land ska betalas ut av det landet.

När kan du få norsk pension?

I Norge är pensionsåldern 67 år. Det är upp till dig att bestämma när och hur du vill ta ut ålderspension och hur mycket du vill arbeta vid sidan av. Du kan under vissa förutsättningar ta ut ålderspension från månaden efter du fyller 62 år. För att ta ut ålderspension innan du har fyllt 67 år måste du ha tjänat in tillräckligt mycket.

Hur ansöker du om norsk ålderspension?

Om du bor i Norge

Om du bor i Norge ansöker du om ålderspension hos NAV. Det går snabbast att ansöka om pensionen elektroniskt på nättjänsten Din pension. Då får du svar inom några minuter.Om NAV inte kan behandla din ansökan automatiskt får du besked om det. Du kan också ansöka om pension genom att fylla i en pappersblankett. Det kan ta lite längre tid.

Om du har arbetat i ett annat nordiskt land och vill ta med dig intjänad pension därifrån måste du kontakta NAV. Om du anger utlandsvistelse på ansökningsformuläret kommer NAV att kontakta dig.

Om du bor i ett annat nordiskt land

Om du bor i ett annat nordiskt land och vet eller tror att du har rätt till pension från Norge måste du själv ta initiativ till att ansöka om pensionen. Då ska du kontakta pensionsmyndigheten i det land där du är bosatt. Du bör vara ute i god tid eftersom sådana pensionsansökningar kan ta tid att behandla.

 

Kan du ta med den norska ålderspensionen till ett annat nordiskt land?

Om du flyttar från Norge till ett annat nordiskt land/EES-land kan du i regel ta med dig din norska pension. Men det finns det vissa pensionärsgrupper som kan få begränsad pensionsutbetalning vid flytt. Ta reda på vad som gäller för dig hos NAV. Om du vistas mer utomlands än i Norge utesluts du ur folketrygden. Detta får konsekvenser för bland annat rätten till hälso- och sjukvård.

Hur får du information om intjänad pension i Norge?


Om du har norsk e-legitimation kan du kontrollera din pension i Norge på Din pensjon. Om du inte har det måste du kontakta NAV.

Skatt när du får norsk ålderspension utomlands

Om du bor i Norge och får pension från ett annat nordiskt land, eller bor i ett annat nordiskt land och får pension från Norge, kan du läsa om reglerna för beskattning på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax.

Vad gäller för äldre som vill fortsätta arbeta?

Du kan kombinera arbete och pension som du vill. Du kan tjäna in pension till och med det år du fyller 75 år. Du kan också välja att ta ut delar av din pension och spara till senare.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Kontakta NAV eller besök Din pensjon på nav.no.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.