Norjan vanhuuseläke

Norsk alderspensjon
Tältä sivulta saat tietoa Norjan eläkesäännöksistä, vanhuuseläkkeen hakemisesta, eläkkeen verotuksesta sekä Norjassa kertyneen eläkkeen maksamisesta ulkomaille.

Norjassa on erityyppisiä eläkejärjestelmiä. Tämä teksti käsittelee vanhuuseläkettä (alderspensjon). Vanhuuseläkkeen maksamisesta vastaa Norjan sosiaaliturvaviranomainen NAV (Arbeids- og velferdsetaten).

Oletko oikeutettu norjalaiseen vanhuuseläkkeeseen?

Olet oikeutettu Norjan sosiaalivakuutuksesta maksettavaan vanhuuseläkkeeseen, jos olet 16 vuotta täytettyäsi asunut tai työskennellyt Norjassa vähintään viisi vuotta. Voit siis saada vanhuuseläkettä Norjasta, jos olet kuulunut Norjan sosiaaliturvaan vähintään viiden vuoden ajan joko asumisen tai työskentelyn perusteella. Norja on solminut sosiaaliturvasopimuksia, joiden nojalla muissa maissa kertyneet vakuutuskaudet voidaan ottaa huomioon laskettaessa vakuutuskauden pituutta. Vanhuuseläkkeen myöntämisen edellytyksenä on yleensä, että eläkkeensaaja kuuluu edelleen Norjan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin. Tästä vaatimuksesta on kuitenkin useita poikkeuksia.

Jos et ole ollut mukana työelämässä, voit olla oikeutettu asumisperusteiseen norjalaiseen eläkkeeseen.

Yrittäjiä, opiskelijoita tai rajatyöntekijöitä varten ei ole erityissäännöksiä. Olet oikeutettu vanhuuseläkkeeseen, jos olet asunut Norjassa ja kuulunut maan sosiaaliturvaan vähintään viisi vuotta. Jos sinulla on tänä aikana ollut eläkettä kerryttävää tuloa, saat sen perusteella korkeampaa vanhuuseläkettä samalla tavoin kuin palkansaajat.

Norjan eläkejärjestelmää uudistettiin vuonna 2011. Uudistuksen jälkeen sosiaalivakuutuksesta maksettavaa vanhuuseläkettä kertyy eri ikäryhmille eri tavoin. NAVista voit selvittää, mitä säännöksiä noudatetaan sinun tapauksessasi. Vanhuuseläkkeen suuruus riippuu työurasi pituudesta ja siitä, paljonko olet ansainnut työskentelyvuosinasi. Sosiaalivakuutuksesta maksettava vanhuuseläke on elinikäinen, ja sen maksaminen loppuu eläkkeensaajan kuollessa. Vanhuuseläkettä ei siis makseta eläkkeensaajan omaisille.

Jos olet kuulunut asumisen tai työskentelyn perusteella useamman eri Pohjoismaan sosiaaliturvan piiriin, voit saada vanhuuseläkettä kaikista näistä maista. Eläkkeen määrä riippuu siitä, kauanko olet kuulunut kunkin maan sosiaaliturvaan ja paljonko sinulle on kertynyt eläkettä kussakin maassa. Eläkkeen maksaa se maa, jossa eläke on ansaittu.

Minkä ikäisenä voit alkaa saada norjalaista eläkettä?

Yleinen eläkeikä on Norjassa 67 vuotta. Voit itse päättää, miten ja milloin nostat vanhuuseläkettä ja paljonko työskentelet eläkkeellä ollessasi. Tietyissä tapauksissa voit alkaa nostaa vanhuuseläkettä sitä kuukautta seuraavana kuukautena, jolloin täytät 62 vuotta. Sinun täytyy kerryttää riittävästi eläkettä, jotta voisit alkaa nostaa vanhuuseläkettä alle 67-vuotiaana.

Miten haet vanhuuseläkettä Norjasta?

Jos asut Norjassa

Jos asut Norjassa, haet vanhuuseläkettä NAVista. Nopeimmin asia hoituu, jos haet eläkettä sähköisesti Din pensjon -verkkopalvelussa. Tällöin saat eläkepäätöksen muutamassa minuutissa.Jos NAV ei pysty käsittelemään hakemustasi automaattisesti, saat ilmoituksen asiasta. Eläkettä voi hakea myös paperilomakkeella. Paperilomakkeella tehdyn hakemuksen käsittely kestää kauemmin.

Ota yhteyttä NAViin, jos olet työskennellyt toisessa Pohjoismaassa ja haluat hakea siellä ansaitsemaasi eläkettä. NAVista otetaan sinuun yhteyttä, jos ilmoitat eläkehakemuksessasi, että olet oleskellut ulkomailla.

Jos asut toisessa Pohjoismaassa

Jos asut toisessa Pohjoismaassa ja sinulla on oikeus saada eläkettä Norjasta, sinun on haettava eläkettä oma-aloitteisesti. Ota yhteyttä asuinmaasi eläkeviranomaiseen. Hakemusten käsittely voi kestää kauan, joten eläkettä kannattaa hakea hyvissä ajoin.

Voitko siirtää Norjasta maksettavan vanhuuseläkkeen johonkin toiseen Pohjoismaahan?

Jos muutat Norjasta toiseen Pohjoismaahan tai Eta-maahan, voit yleensä siirtää norjalaisen eläkkeen kyseiseen maahan. Tietyille ryhmille ei kuitenkaan voida maksaa norjalaista eläkettä ulkomaille. Selvitä NAVista, mitä sääntöjä sovelletaan sinun tapauksessasi. Jos vietät enemmän aikaa ulkomailla kuin Norjassa, sinut poistetaan Norjan sosiaaliturvajärjestelmästä. Tämä vaikuttaa muun muassa oikeuteesi käyttää terveyspalveluja.

Mistä voit tarkistaa, paljonko eläkettä sinulle on kertynyt Norjassa?


Jos sinulla on norjalainen eID-tunnus, voit tarkistaa norjalaisen eläkekertymäsi Din pensjon -verkkopalvelusta. Jos sinulla ei ole eID:tä, ota yhteyttä NAViin.

Ulkomaille maksettavan norjalaisen vanhuuseläkkeen verotus

Jos asut Norjassa ja saat eläkettä toisesta Pohjoismaasta tai jos asut toisessa Pohjoismaassa ja saat eläkettä Norjasta, voit tutustua eläkkeen verotusta koskeviin sääntöihin Nordisk eTax -palvelussa.

Millaisia järjestelmiä on olemassa ikäihmisille, jotka haluavat jatkaa työntekoa?

Voit vapaasti yhdistää eläkkeen ja työnteon. Voit kerryttää eläkettä sen vuoden loppuun, jolloin täytät 75 vuotta. Voit myös nostaa eläkettä vain osittain ja säästää lopun eläkkeen myöhemmäksi.

Mistä saat lisätietoja?

Ota yhteyttä NAViin tai kirjaudu Din pensjon -palveluun osoitteessa nav.no.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.