Norsk alderspension

Norsk alderspensjon
Her kan du læse om reglerne for at få norsk alderspension, ansøgning om alderspension, skat og pension samt norsk alderspension i udlandet.

Der er forskellige pensionsordninger i Norge. På denne side finder du information om norsk alderspension. Arbeids- og velferdsetaten (NAV) har ansvaret for alderspension i Norge.

Har du ret til norsk alderspension?

For at have ret til alderspension fra det offentlige i Norge (folketrygden) skal du have boet eller arbejdet i Norge i mindst fem år efter det fyldte 16. år. Du kan dermed få alderspension fra Norge, hvis du har været socialt sikret i Norge i mindst fem år, eller du har haft pensionsgivende løn i Norge. Norge har flere aftaler om social sikring, som betyder, at kravet kan opnås gennem sammenlægning af opsparet pension fra andre lande. Du skal som hovedregel stadig være socialt sikret for at have ret til alderspension fra Norge. Der er dog flere undtagelser fra dette krav.

Selv om du ikke har været erhvervsaktiv, kan du alligevel have ret til bopælsbaseret pension fra Norge.

Der er ingen særlige regler for selvstændigt erhvervsdrivende, studerende eller grænsearbejdere. Hvis du har været bosat i Norge, og du har været socialt sikret i mindst fem år, har du ret til alderspension. Hvis du i denne periode desuden har haft en pensionsgivende løn, får du en højere beregning af alderspensionen på baggrund af optjeningen. Dette sker på samme vilkår som for arbejdstagere.

Norge har gennemgået en pensionsreform, som trådte i kraft i 2011. Efter reformen er optjeningen af alderspension fra det offentlige forskellig for forskellige aldersgrupper. Du kan kontakte NAV for information om, hvad der gælder for dig. Størrelsen af alderspensionen afhænger af, hvor mange år du har arbejdet, og hvor meget du har tjent. Alderspensionen fra det offentlige er en livsvarig pension, som ophører ved døden. Denne pension kan således ikke arves.

Hvis du har været socialt sikret i flere nordiske lande på baggrund af bopæl eller arbejde, kan du som alderspensionist få pension fra disse lande på grundlag af, hvor længe du har været medlem, og hvor stor en pension du har optjent. Den pension, som du har optjent i et andet land, skal udbetales af det land, som pensionen er optjent i.

Hvornår kan du få udbetalt norsk pension?

I Norge er pensionsalderen 67 år. Det er op til dig selv at vurdere, hvornår og hvordan du ønsker alderspensionen udbetalt, og hvor meget du vil arbejde ved siden af. Du kan få alderspension fra og med måneden efter, du fylder 62 år. Hvis du ønsker at få alderspension før du fylder 67 år, skal pensionsopsparing være tilstrækkeligt høj.

Hvordan søger du om norsk alderspension?

Hvis du bor i Norge?

Hvis du bor i Norge, skal du søge om alderspension hos NAV. Det går hurtigst, hvis du søger om pension digitalt via nettjenesten "Din pensjon". Her får du svar i løbet af få minutter. Hvis NAV ikke behandler din ansøgning automatisk, får du besked om dette. Du kan også søge om pension via et ansøgningsskema på papir. Dette kan tage længere tid.

Hvis du har arbejdet i et andet nordisk land, og du ønsker at medbringe optjent pension herfra, skal du kontakte NAV. Hvis du oplyser, at du har opholdt dig i udlandet på ansøgningsskemaet, vil NAV kontakte dig.

Hvis du bor i andet nordisk land?

Hvis du bor i et andet nordisk land og ved eller tror, at du har krav på pension fra Norge, skal du selv tage initiativ til at søge om pensionen. I så fald skal du kontakte pensionsmyndigheden i dit bopælsland. Du bør søge i god tid, da det kan tage lang tid at behandle sådanne pensionsansøgninger.

Kan du medbringe norsk alderspension til et andet nordisk land?

Hvis du flytter fra Norge til et andet nordisk land/EØS-land, kan du som hovedregel medbringe din norske pension. Der findes dog nogle grupper af pensionister, som vil få en begrænset pensionsudbetaling ved flytning. Du kan kontakte NAV, for at finde ud af, hvad der gælder i dit tilfælde. Hvis du opholder dig mere i udlandet end i Norge, er du ikke længere socialt sikret i Norge. Dette har blandt andet konsekvenser for retten til sundhedstjenester.

Hvordan får du oplysninger om optjent pension i Norge?


Hvis du har norsk eID, kan du tjekke, hvor meget pension du har optjent i Norge på "Din pensjon". Hvis du ikke har eiD, skal du kontakte NAV.

Skat, hvis du får norsk alderspension i udlandet

Hvis du bor i Norge og modtager pension fra et andet nordisk land, eller du bor i et nordisk land og modtager pension fra Norge, kan du undersøge reglerne for beskatning på den nordiske skatteportal Nordisk eTax.

Hvilke ordninger findes der for ældre, som ønsker at arbejde?

Du kan frit kombinere job og pension. Du optjener pension til og med det fyldte 75. år. Du kan også vælge at få dele af din pension udbetalt og gemme resten til senere.

Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål?

Du kan kontakte NAV, eller du kan tjekke "Din pension" på nav.no.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.