Rösträtt på Färöarna

Stemmeret på Færøerne
Här kan du läsa om reglerna för att få rösta på Färöarna.

Lagtingsval

Om du är 18 år, dansk medborgare och folkbokförd på Färöarna, så har du rösträtt till det färöiska parlamentet, lagtinget.

Färöarna utgör en valkrets, och alla som har rösträtt i lagtingsvalet kan också ställa upp som kandidat till lagtinget.

Lagtinget är ett flerpartisystem med 33 ledamöter.

Ledamöterna väljs för fyra år.  

Kommunalval

Du har rösträtt och kan ställa upp som kandidat i kommunalval om du

  • har fyllt 18 år
  • har varit folkbokförd i kommunen i minst 14 dagar före valdagen
  • bor kvar i kommunen på valdagen
  • i övrigt lever upp till de regler som gäller rösträtt och valbarhet i lagtingsval.

Om du inte är dansk medborgare har du rätt att rösta och ställa upp i kommunalval om du har fyllt 18 år och har varit fast bosatt på Färöarna de tre senaste åren före valet.

Kommunalval hålls vart fjärde år.

Folketingsval

Färöarna utgör ett valdistrikt i det danska folketingsvalet. På Färöarna väljs två ledamöter till folketinget i Danmark. Datum för folketingsval på Färöarna är oftast detsamma som i resten av Danmark.

För att kunna rösta i folketingsvalet på Färöarna måste du vara fast bosatt på Färöarna, dansk medborgare, folkbokförd på Färöarna och ha fyllt 18 år.

Även om du vistas utomlands och inte är fast bosatt i det danska riket kan du under vissa omständigheter ha rätt att rösta i folketingsvalet.

Folkomröstningar

I folkomröstningar på Färöarna kan normalt de rösta som har rösträtt i lagtingsvalet. Men det finns ingen lag som reglerar folkomröstningar. Däremot stiftas en särskild lag för varje folkomröstning, som bland annat kan bestämma vem som har rösträtt. Till exempel till den senaste folkomröstningen, som handlade om kommunsammanslagning, bestämde man att de som hade rösträtt i lagtingsvalet också hade rätt att rösta i folkomröstningen.

Folkomröstningar som utlyses i Danmark hålls även på Färöarna om lagen som det ska röstas om kommer att gälla på Färöarna. Eftersom Färöarna inte är medlem i EU deltar färingar inte i folkomröstningar som handlar om det danska EU-medlemskapet.

Relaterat innehåll

Färöiskt medborgarskap existerar inte, så det är danska regler som gäller. Här kan du läsa mer om dem.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.