Stemmeret på Færøerne

Stemmeret på Færøerne
Få her et overblik over reglerne for stemmeret på Færøerne.

Lagtingsvalg

Hvis du er fyldt 18 år, er dansk statsborger og er folkeregistreret på Færøerne, så har du valgret til det færøske parliament, Lagtinget.

Færøerne udgør én valgkreds, og alle, der har valgret til Lagtinget, kan også stille op som valgbar til Lagtinget.

Til lagtinget bliver der valgt 33 medlemmer, som repræsenterer et flerpartisystem.

Lagtingsperioden er 4 år.  

Kommunalvalg

Du har valgret og kan stille op som valgbar til kommunevalg, hvis du:

  • er fyldt 18 år,
  • har været folkeregistreret i kommunen i mindst 14 dage før valgdagen, og
  • fortsat har bopæl i kommunen på valgdagen, og
  • ellers lever op til de regler, der gælder for valgret og valgbarhed til lagtingsvalg.    

Hvis du ikke er dansk statsborger, men har en udenlandsk statsborgerskab, så har du valgret og kan stille op til kommunevalg, hvis du er fyldt 18 år og har haft fast bopæl på Færøerne de seneste 3 år forud før valget.

Kommunevalg er 4. hvert år

Folketingsvalg

Færøerne udgør ét valgområde i det danske rige. På Færøerne vælges to medlemmer til Folketinget i Danmark. Datoen for folketingsvalg på Færøerne er sædvanligvis den samme som i resten af Danmark.

For at kunne stemme til folketingsvalg på Færøerne, skal du have fast bopæl på Færøerne, have dansk indfødsret, være folkeregistreret på Færøerne,  og være fyldt 18 år.

Selvom du opholder dig i udlandet og ikke har fast bopæl i det danske rige, kan du under visse forudsætninger alligevel have valgret til folketingsvalg.

Folkeafstemninger

Til folkeafstemninger på Færøerne, har de som regel stemmeret, som har valgret til lagtinget. Men, der er ikke nogen lov, der regulerer området. Det bliver derimod gjort en særlig lov til hver enkelt folkeafstemning, som bl.a kan bestemme, hvem der har stemmeret.  Til sidste folkeafstemning f.x, som var om kommunesammnelægning, var det bestemt i en bekendtgørelse, at dem der havde valgret til lagtinget, også havde stemmeret til den folkeafstemning.

Folkeafstemninger, der udskrives i Danmark, afholdes også på Færøerne, hvis loven, der stemmes om, vil gælde på Færøerne. Eftersom Færøerne ikke er medlem af EU, deltager færinger ikke i folkeafstemninger, der drejer sig om det danske EU-medlemskab.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.