Stemmerett på Færøyene

Stemmeret på Færøerne
Her får du et overblikk over reglene for stemmerett på Færøyene.

Lagtingsvalg

Hvis du har fylt 18 år, er dansk statsborger og er folkeregistrert på Færøyene, har du stemmerett til det færøyske parlamentet, Lagtinget.

Færøyene utgjør én valgkrets, og alle som har stemmerett til Lagtinget, kan også stille opp som valgbare til Lagtinget.

Til lagtinget blir det valgt 33 medlemmer som representerer et flerpartisystem.

Lagtingsperioden er 4 år.  

Kommunevalg

Du har stemmerett og kan stille opp som valgbar til kommunevalg hvis du:

  • har fylt 18 år, og
  • har vært folkeregistrert i kommunen i minst 14 dager før valgdagen, og
  • fortsatt har bopel i kommunen på valgdagen, og
  • ellers lever opp til reglene som gjelder for stemmerett og valgbarhet til lagtingsvalg.

Hvis du ikke er dansk statsborger, men har utenlandsk statsborgerskap, har du stemmerett og kan stille opp til kommunevalg hvis du har fylt 18 år og har hatt fast bopel på Færøyene de siste 3 årene før valget.

Det er kommunevalg hvert fjerde år

Folketingsvalg

Færøyene utgjør ett valgområde i det danske riket. På Færøyene velges det to medlemmer til Folketinget i Danmark. Datoen for folketingsvalg på Færøyene er som regel den samme som i resten av Danmark.

For å kunne stemme til folketingsvalg på Færøyene må du ha fast bopel på Færøyene, ha dansk statsborgerskap, være folkeregistrert på Færøyene og ha fylt 18 år.

Selv om du oppholder deg i utlandet og ikke har fast bopel i det danske riket, kan du under visse forutsetninger likevel ha stemmerett til folketingsvalg.

Folkeavstemninger

Til folkeavstemninger på Færøyene har du som regel stemmerett hvis du har stemmerett til lagtinget. Men det finnes ikke noen lov som regulerer området. Det blir derimot laget en spesiell lov til hver enkelt folkeavstemning som blant annet kan bestemme hvem som har stemmerett. Til siste folkeavstemning, som var om kommunesammenslåing, var det for eksempel bestemt i en kunngjøring at de som hadde stemmerett til lagtinget, også hadde stemmerett til den folkeavstemningen.

Folkeavstemninger som utskrives i Danmark, avholdes også på Færøyene, hvis loven det stemmes om, vil gjelde på Færøyene. Ettersom Færøyene ikke er medlem av EU, deltar ikke færinger i folkeavstemninger som dreier seg om det danske EU-medlemskapet.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.