Guide: Flytta till Danmark

Bolig i Danmark
Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du ska tänka på och veta när du flyttar till Danmark.
Uppehålls- och arbetstillstånd

Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du fritt resa till Danmark för att vistas i landet och arbeta där. Du behöver varken ha visum, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd.

Flyttgods

Om du flyttar från ett EU-land till Danmark kan du fritt ta med dig ditt flyttgods. Du ska dock vara uppmärksam på att särskilda regler gäller för att införa vin, sprit och cigaretter. Om du för in en större mängd än det är tillåtet att införa tullfritt ska du kontakta det danska tullverket Toldstyrelsen. 

Om du flyttar från Island eller Norge bör du kontakta Toldstyrelsen för mer information.

Folkbokföring

Om du är medborgare i ett nordiskt land, ett EU-land, ett EES-land eller i Schweiz har du rätt att bli folkbokförd i Danmark om du ska vistas i landet i mer än tre månader, och du har en skyldighet att bli folkbokförd om du ska bo i Danmark i mer än sex månader. Detsamma gäller om du flyttar till Danmark från ett annat nordiskt land, oberoende av ditt medborgarskap. Du ska anmäla flytt till din kommun inom fem dagar efter att du har flyttat till Danmark.

Observera att du i vissa länder även ska anmäla flytt till folkbokföringsregistret i det land du flyttar från.

MitID

MitID är den danska e-legitimationen med vars hjälp du loggar in på digitala självbetjäningstjänster i Danmark. Du kan beställa MitID på borger.dk, via din bank eller genom att personligen kontakta Borgerservice i din kommun.

Nemkonto

För att kunna få pengar från det offentliga, till exempel överskjutande skatt, pension, lön från offentliga arbetsgivare eller familjeförmåner, ska ett av dina bankkonton vara ett så kallat Nemkonto. Du kan göra ett av dina bankkonton till ett Nemkonto på borger.dk. Ditt Nemkonto kan vara i en utländsk bank.

Eftersändning av post

Kontakta posten i det land du flyttar från om du vill få din post eftersänd till din nya adress i Danmark.

Bostad

Det finns flera olika boendeformer i Danmark, och det finns vissa begränsningar för vem som har rätt att äga fastigheter i Danmark.

Bil

Om du har bil ska den registreras i Danmark inom 30 dagar.

Körkort

Om du har ett körkort utfärdat på Färöarna, i ett EU-land eller i ett EES-land kan du använda det i Danmark. Du kan byta ut det mot ett danskt EU-körkort utan att göra körprov om du är bosatt i Danmark. 

Om du har ett grönländskt körkort kan du använda det i upp till 90 dagar.Därefter kan du byta ut ditt grönländska körkort mot ett danskt om du klarar ett körprov.

Skatt

Efter att du har folkbokfört dig i Danmark bör du ringa Skattestyrelsen på (+45) 72 22 28 92: Skattestyrelsen upprättar ett skattekort till dig. Du måste veta hur mycket du kommer att tjäna och vilka andra inkomster och avdrag du förväntar dig att ha.

I regel bör du även anmäla flytt till skattemyndigheten i det land du flyttar från.

Du kan hitta information om skatt i Norden på Nordisk eTax, som är ett samarbete mellan skattemyndigheterna i de nordiska länderna.

Socialförsäkring

Vilket land du är socialförsäkrad i har betydelse för vilket lands regler som gäller för pension, arbetslöshetsförsäkring, sjukpenning, familjeförmåner, föräldraledighet med mera. I regel omfattas du av socialförsäkringslagstiftningen i det land du arbetar i. Om du inte arbetar omfattas du vanligtvis av socialförsäkringslagstiftningen i det land du bor i. Men det finns många specialfall. Du bör därför kontakta myndigheterna i det land du bor, arbetar eller studerar i om du är osäker.

Pension

Om du får pension från ett annat nordiskt land bör du kontakta pensionsmyndigheten för att få reda på vad du kan få utbetalt om du flyttar till Danmark. Du bör också kontrollera reglerna för beskattning av pension, både i det land du flyttar från och i Danmark. Det kan du göra på Nordisk eTax, som är ett samarbete mellan skattemyndigheterna i de nordiska länderna.

Om du har pensionsparande i ett annat land bör du kontakta ditt pensionsbolag för mer information om hur sparandet påverkas av att du flyttar till Danmark.

I Danmark tjänar du in rätt till danska sociala pensioner (förtidspension och ålderspension) när du är socialförsäkrad i Danmark.

A-kassa

Om du är socialförsäkrad i Danmark gäller de danska reglerna för arbetslöshetsförsäkring. Om du vill vara arbetslöshetsförsäkrad och tjäna in rätt till dansk arbetslöshetsersättning måste du bli medlem i en dansk a-kassa. Du måste göra det inom åtta veckor om du vill medräkna försäkringsperioder från andra nordiska länder eller EU-/EES-länder.

Vårdtjänster och hälsokort

När du blir folkbokförd i Danmark får du ett hälsokort (sundhedskort) som intygar att du har rätt till vårdtjänster i Danmark. Om du är socialförsäkrad i Danmark kan du ansöka om det europeiska sjukförsäkringskortet i Danmark.

Försäkring

Vissa försäkringar är obligatoriska i Danmark.

Husdjur

Om du har hund måste du ha en hundansvarsförsäkring. Vissa hundraser är förbjudna i Danmark. 

Skola och barnomsorg

I Danmark har kommunerna ansvar för skolor och förskolor (daginstitutioner). Kontakta den kommun du flyttar till för mer information om barnomsorg och skola.

Rösträtt

Om du är fast bosatt i Danmark kan du rösta i danska kommunal- och regionalval om du är medborgare i ett EU-land eller i ett nordiskt land. Om du är medborgare i ett EU-land och bor i Danmark kan du rösta i Europaparlamentsval i Danmark såvida du inte samtidigt röstar i ditt hemland. För att ha rätt att rösta i folketingsval ska du vara dansk medborgare och vara fast bosatt i Danmark.

Vad ska du tänka på i det land du flyttar från?
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.