Tollregler i Danmark

Flytte fra Danmark til udlandet
Her kan du lese om tollreglene som gjelder når du tar med varer og flyttegods til Danmark.

Det finnes særskilte regler for hva du kan ta med deg tollfritt når du flytter til Danmark, eller når du kommer til Danmark fra utlandet.

Toll når du flytter fra et EU-land

Hvis du flytter fra et EU-land til Danmark, kan du fritt ta med flyttegods når varene er til eget forbruk. Eget forbruk betyr at det bare er deg, personer i husstanden din eller dine private gjester som bruker varene. 

Du må imidlertid være oppmerksom på at det gjelder spesielle regler om mengdegrenser for å innføre vin, sprit og sigaretter. Holder du deg innenfor disse grensene, kan du unngå å betale toll, mva. og avgifter. Hvis du innfører mer enn det som er tillatt å innføre tollfritt, må du kontakte Toldstyrelsen.

Du kan lese mer på Toldstyrelsens hjemmeside.

Toll når du flytter fra et land utenfor EU

Når du som privatperson flytter til Danmark fra et land utenfor EU, som for eksempel Island eller Norge, skal du i utgangspunktet betale toll og mva. for dine personlige eiendeler. Du har imidlertid mulighet for å innføre de personlige eiendelene dine toll- og mva.-fritt hvis de oppfyller en rekke krav.

Personlige eiendeler er vanlig innbo, som for eksempel møbler, klær, sykler, kjøkkenutstyr og harde hvitevarer. Det er et krav at du har eid og brukt eiendelene dine i minst 6 måneder for at du kan innføre dem tollfritt som flyttegods. 

I tillegg finnes det en rekke andre betingelser du kan lese om på Toldstyrelsens hjemmeside.

Når godset ankommer, må du sørge for at det blir utført en importangivelse, og til dette trengs det et "enhedsdokument". Angivelsen blir normalt utført av en transportør eller speditør. Dokumentet finnes på på Toldstyrelsens side "Blanketter og koder". 

I tillegg må du fylle ut en erklæring om flyttegods. Skjemaet brukes til å gi opplysninger om godset og til å erklære overfor tollmyndighetene at det overholder reglene for tollfrihet.   

Tollregler for reiser, internetthandel og gaver

Mer informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.