Tullbestämmelser på Island

Tollareglur á Íslandi
Följande regler gäller vid införsel av varor och bohag till Island

 

Införsel av bohag

För att tullfrihet ska gälla måste den som flyttar till Island ha bott i annat land under minst tolv månader. Bohaget ska ha använts och måste ha varit i din ägo i minst ett år. Det får heller inte gå mer än sex månader från det att du själv flyttar till dess att ditt bohag anländer till landet.

Vid tullinspektionen av bohaget kan du bli ombedd att bevisa att villkoren för tullfrihet är uppfyllda. Du kan alltså behöva ett intyg på att du har bott utomlands i minst tolv månader. Det kan du få hos Islands folkbokföringsregister, Þjóðskrá. Du kan också bli ombedd att visa intyg från utbildningsanstalt eller arbetsgivare i utlandet.

Varor som omfattas av särskilda importbestämmelser

Tänk på att vissa varor omfattas av särskilda importbestämmelser. För import av skjutvapen krävs till exempel tillstånd från polismyndigheten, och särskilda regler gäller även för import av djur och fordon.

Fordon

När du flyttar till Island får det i princip inte gå mer än 30 dagar mellan din egen och ditt fordons ankomst.  Tullverket ger en månads körtillstånd och den tiden ska användas för att registrera bilen hos Samgöngustofa (Transportstyrelsen).

Om du ska vistas på Island i upp till ett år på grund av arbete eller som turist har du lov att föra in en utlandsregistrerad bil utan att betala införselavgift om du uppfyller vissa villkor.

Transportstyrelsen sköter tilldelningen av isländska registreringsnummer. Tullverket tar ut andra avgifter för fordonet. All ytterligare information finns på Tullverkets och Transportstyrelsens respektive hemsidor.

Matvaror 

För import av alla slags köttvaror gäller i princip att de ska vara kokta eller konserverade. Det räcker inte att varorna är rökta, saltade eller torkade utan att ha kokats. Det är till exempel inte tillåtet att föra in bacon, korv (salami el. liknande och olika sorters rökt, okokt korv), kassler, fågel, okokt mjölk och okokta ägg. 

Ytterligare information finns på Tullverkets hemsida.

Alkohol och tobak 

Turister får medföra alkohol och tobak upp till en viss gräns. Information om detta hittar du på Tullverkets hemsida. Tänk på att åldersgränsen för att få införa alkohol är 20 år, och för tobak 18 år. 

Ytterligare information finns på Tullverkets hemsida.

Läkemedel

Det är tillåtet att medföra läkemedel för eget bruk, motsvarande upp till 100 dagars förbrukning, under förutsättning att man kan påvisa hur stor den mängden är. Ytterligare information finns på Tullverkets hemsida.

Vapen

Införsel av vapen kräver tillstånd från polismyndigheten.

Växter

För införsel av blommor och andra växter krävs ett sundhetscertifikat från en officiell myndighet som ansvarar för växtskydd och växtsjukdomar i odlingslandet, förutom tillstånd från det isländska livsmedelsverket Matvælastofnun.

Djur

Frekari upplýsingar

Frekari upplýsingar má finna á heimasíðu Tollstjóra eða í síma +354 4421000.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.