Tollregler på Island

Tollareglur á Íslandi
Følgende regler gjelder for import av varer og eiendeler til Island.

 

Import av eiendeler

For å bli fritatt for toll, må den som flytter til Island, ha bodd i utlandet i minst tolv måneder. Private eiendeler skal være brukt, og du må ha eid dem i minst ett år. Det må ikke gå mer enn seks måneder fra du flytter til eiendelene kommer til Island.

Ved tollklarering av private eiendeler kan du bli bedt om å dokumentere at vilkårene for tollfritak er oppfylt. Du kan altså bli bedt om å bevise at du har bodd utenlands i minst tolv måneder. En attest om dette kan fås hos Folkeregisteret (Þjóðskrá). Du kan også bli bedt om en attest fra en utdanningsinstitusjon eller en arbeidsplass i utlandet.

Varer med spesielle importvilkår

Noen gjenstander er underlagt spesielle importvilkår, for eksempel må man ha tillatelse fra politiet for å innføre våpen, og tilsvarende gjelder spesielle regler for import av dyr og kjøretøy.

Kjøretøy

Når man flytter til Island, skal det ikke gå mer enn 30 dager mellom at eieren og kjøretøyet ankommer landet. Tolldirektoratet utsteder kjøretillatelse for en måned, og i løpet av den perioden må man få ordnet med registrering av bilen hos veimyndighetene (Samgöngustofa).

De som planlegger oppholde seg på Island i ett år eller mindre på grunn av arbeid eller som turister, kan under visse forutsetninger lovlig ta med seg kjøretøy som er registrerte i utlandet, uten å betale importavgift.

Samferdselskontoret har ansvar for å utstede islandske registreringsnummer. Tolldirektoratet beregner andre avgifter knyttet til kjøretøyet. Mer informasjon finner du på Tolldirektoratets nettside og veimyndighetenes nettside.

Matvarer 

Generelt kreves det at alle typer importerte kjøttvarer er kokte eller hermetiserte. Røyking, salting eller tørking uten koking tilfredsstiller ikke kravene. Det er for eksempel ulovlig å importere bacon, pølser (salami, spekepølser og alle typer røkte, ukokte pølser), hamburgerrygg, fugler, ukokt melk og ukokte egg. 

Mer informasjon finner du på Tolldirektoratets nettside.

Alkohol og tobakk 

Turister kan ha med seg alkohol og tobakk tollfritt opp til en viss grense, nærmere opplysninger finnes på Tolldirektoratets hjemmeside. Vær oppmerksom på at man må ha fyllt 20 for å importere alkohol og 18 for å importere tobakk. 

Mer informasjon finner du på Tolldirektoratets nettside.

Medisiner

Det er lov å ha med seg medisiner til eget bruk, men ikke i større kvanta enn til bruk i 100 dager for vedkommende, under forutsetning av at det er klart hvilken mengde det dreier seg om. Mer informasjon finner du på Tolldirektoratets nettside.

Våpen

Import av våpen krever tillatelse fra politimyndighetene.

Planter

Import av blomster og andre planter krever generelt en helseattest utstedt av en offentlig etat som fører tilsyn med plantesykdommer i opprinnelseslandet. I tillegg kreves det tillatelse fra Mattilsynet.

Dyr

Mer informasjon

Mer informasjon finner du på Tolldirektoratets nettside. Alternativt kan du ringe +354 4421000.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.