Genomförda sändningar från Nordiska rådets 70:e session i Oslo

Här kan du se de genomförda sändningarna från Nordiska rådets 70:e session den 30 oktober till den 1 november i Oslo.

Av rättighetsskäl så bevaras eftersändningarna enbart otolkade.

Presskonferens med Nordiska rådet, 30 oktober

Inspelningar från Nordiska rådets session, 30 oktober (plenum)

Inspelningar från Nordiska rådets session, förmiddag 31 oktober (plenum)

Inspelningar från Nordiska rådets session, eftermiddag 31 oktober (plenum)

Inspelningar från Nordiska rådets session, förmiddag 1 november (plenum)

Inspelningar från Nordiska rådets session, eftermiddag 1 november (plenum)