Gjennomførte sendinger fra Nordisk råds 70. sesjon i Oslo

Her kan du se de gjennomførte sendingene fra Nordisk råds 70. sesjon 30. oktober til 1. november i Oslo.

Av hensyn til opphavsrettigheter lagres ettersendingene kun utolket.

Pressekonferanse med Nordisk råd, 30. oktober

Innspillinger fra Nordisk råds sesjon, 30. oktober (plenum)

Innspillinger fra Nordisk råds sesjon, formiddagen 31. oktober (plenum)

Innspillinger fra Nordisk råds sesjon, ettermiddagen 31. oktober (plenum)

Innspillinger fra Nordisk råds sesjon, formiddagen 1. november (plenum)

Innspillinger fra Nordisk råds sesjon, ettermiddagen 1. november (plenum)