Genomförda sändningar från Nordiska rådets 71:e session i Stockholm

Förberedelser inför Nordiska rådets session i Stockholm 2019
Photographer
Johannes Jansson
Här kan du se de genomförda sändningarna från Nordiska rådets 71:e session den 29 oktober till den 31 oktober i Stockholm.

Av rättighetsskäl så bevaras eftersändningarna enbart otolkade.

Frågestund med Nordiska parlamentarikar, 28 oktober

Inspelningar från Nordiska rådets session, 29 oktober (plenum)

Inspelningar från Nordiska rådets session, 30 oktober (plenum)

Inspelningar från Nordiska rådets session, 31 oktober (plenum)

Panelsamtal om #metoo i kultursektorn