Gjennomførte sendinger fra Nordisk råds 71. sesjon i Stockholm

Förberedelser inför Nordiska rådets session i Stockholm 2019
Photographer
Johannes Jansson
Her kan du se de gjennomførte sendingene fra Nordisk råds 71. sesjon i Stockholm 29. til 31. oktober.

Av hensyn til opphavsrettigheter lagres ettersendingene kun utolket.

Spørsmålsrunde med nordiske parlamentarikere, 28. oktober

Opptak fra Nordisk råds sesjon 29. oktober (plenum)

Opptak fra Nordisk råds sesjon 30. oktober (plenum)

Opptak fra Nordisk råds sesjon 31. oktober (plenum)

Panelsamtale om #metoo i kultursektoren