Om utvalget for et bærekraftig Norden

Utvalget arbeider med temaer og saker i tilknytning til miljø- og naturvern og naturressurser – for eksempel utnytting av naturressurser i jordbruk, fiske og skogbruk. Klimaspørsmål er også en viktig del av arbeidet – blant annet konsekvensene av klimaendringer som spesielt berører de nordligste områdene av Norden, som for eksempel Grønland og avsmelting av innlandsisen, men som også har konsekvenser globalt og som resulterer i for eksempel klimaflyktninger. Forbrukerrettigheter, fiskeriforvaltning, landbrukspolitikk, mat, atomsikkerhet, biologisk mangfold og bærekraft er temaer Utvalget for et bærekraftig Norden også fokuserer på. Arbeidet handler om både nordiske og globale utfordringer og løsningsmodeller på disse områdene.

Utvalget arbeider med temaer og saker i tilknytning til miljø- og naturvern og naturressurser – for eksempel utnytting av naturressurser i jordbruk, fiske og skogbruk. Også klimaspørsmål er en viktig del av arbeidet – blant annet arbeidet med FNs mål for bærekraftig utvikling. Forbrukerrettigheter, fiskeriforvaltning, landbrukspolitikk, mat, atomsikkerhet, biologisk mangfold og bærekraft er temaer Utvalget for et bærekraftig Norden også behandler. Det dreier seg om nordiske, arktiske og globale utfordringer samt politiske initiativer som kan bidra til å løse disse utfordringene.