Är samarbete inom flyktingpolitik möjlig i Norden?

27.10.15 | Nyhet
Sändning från sessionarrangemanget om flyktingkrisen
Fotograf
Norden.org
Redan dagen före Nordiska rådets sessions officiella öppnande i Reykjavik var parlamentarikerna på plats för ett extraordinärt sessionsevenemang om flyktingkrisen. Det visade sig snabbt att de olika nordiska länderna, och de olika politiska partierna, är inne på vitt skilda lösningar.

Jean-Christophe Dumont från OECD:s internationella migrationsavdelning och Roderick Parkes, senioranalytiker för migration och interna ärenden på European Union Institute for Security Studies, var inbjudna för att inleda diskussionen.

Båda föredragshållarna framhöll att det inte finns någon ”quick fix” eller några enkla lösningar på flyktingsituationen, och de betonade att vi står inför en långvarig period av migration till Europa. Både Parkes och Dumont uppmanade politikerna att tänka på helheten och att samarbeta över nationsgränserna, eftersom inget land kan klara den här krisen ensamt.

Stor oenighet om flyktingpolitiken

Experterna kom alltså med tydliga rekommendationer om att använda det nordiska samarbetet för att hitta gemensamma lösningar, men debatten i salen tydde inte på en att en gemensam förståelse av hur Norden bör hantera flyktingsituationen är nära förestående.

Några politiker tog till ordna för inkludera även papperslösa invandrare i samhället, medan andra ville strama åt asylmottagandet. Några ville ha öppna gränser, medan andra ville ha strängare gränskontroller. Några ville hjälpa flyktingarna till Norden, medan andra menade att hjälpen borde skickas till närområdena.

Sverige är det land i Norden som tar emot flest flyktingar, och lyftes fram av vissa som ett lysande exempel för resten av länderna, medan andra tvärtom menade att den svenska lösningen utgör ett hot mot den svenska välfärdsstaten. För vissa representerar flyktingar en kostnad, medan andra framhäver att det är människor som har resurser som våra samhällen kan ha nytta av.

SE NORDISKA RÅDETS POLITIKER DEBATTERA FLYKTINGSITUATIONEN

Är det över huvud taget möjligt att tänka sig en gemensam nordisk politikutveckling på det här området när gapet är så stort mellan de olika politiska grupperingarna och mellan de nordiska länderna?

Se debatten i sin helhet här: Sessionsevenemang om flyktingkrisen