Er samarbeid om flyktningpolitikk mulig i Norden?

27.10.15 | Nyhet
Sändning från sessionarrangemanget om flyktingkrisen
Fotograf
Norden.org
Allerede dagen før Nordisk råds sesjons offisielle åpning i Reykjavik var parlamentarikerne på plass for et helt ekstraordinært sesjons-event om flyktningkrisen. Det viste seg raskt at de ulike nordiske land, og de ulike politiske partiene, ser for seg svært ulike løsninger.

Jean-Christophe Dumont fra OECD’s internasjonale immigrasjonsavdeling og Roderick Parkes, senioranalytiker for migrasjon og interne affærer på European Union Institute for Security Studies, var invitert for å innlede diskusjonen.

Begge foredragsholderne la vekt på at det ikke finnes noen «quick fix» eller noen enkle løsninger på flyktningsituasjonen, og de understreket også at vi står foran en langvarig periode med migrasjon til Europa. Både Parkes og Dumont oppfordret politikerne til å tenke helhetlig, og til å samarbeide på tvers av nasjonale grenser da ingen land kan håndtere denne krisen alene.

Stor uenighet i flyktningpolitikken

Ekspertene kom altså med tydelige anbefalinger om å bruke det nordiske samarbeidet til å finne felles løsninger, men debatten i salen tydet ikke på en snarlig felles forståelse av hvordan Norden bør håndtere flyktningsituasjonen.

Noen politikere tok til orde for å inkludere selv papirløse immigranter i samfunnet, mens andre var opptatt av å stramme inn asylinstituttet. Noen ønsket åpnere grenser, andre ønsket strengere grensekontroll. Noen ville hjelpe flyktningene til Norden, andre mente at hjelpen burde sendes til nærområdene.

Sverige er det landet i Norden som tar imot flest flyktninger, og ble av enkelte fremholdt som et lysende eksempel for resten av landene, mens andre tvert imot mente at den svenske løsningen er en trussel mot den nordiske velferdsstaten. For noen representerer flyktninger en utgift, mens andre fremhever at dette er mennesker som har ressurser våre samfunn kan nyte godt av.

SE NORDISK RÅDS POLITIKERE DEBATTERE FLYKNINGSITUASJONEN

Er det overhode mulig å tenke seg en felles nordisk politikkutvikling på dette området når gapet er så stort mellom de ulike politiske grupperingene, og mellom de nordiske landene?

Se debatten i sin helhet her: Sesjonsarrangement om flyktningkrisen