Betydande problem med Nordiska ministerrådets ekonomiadministration

22.06.21 | Nyhet
Nordens Hus, København
Fotograf
Alf Kronvall/norden.org
Nordiska ministerrådet har betydande utmaningar med sin ekonomi- och projektförvaltning.

Arbetet med ministerrådets årsräkenskaper för 2020 har försenats. Årsräkenskaperna kunde lämnas in till Rigsrevisionen i Danmark först i juni. Årsräkenskaperna lämnades in efter att sekretariatet hade genomfört en mycket omfattande intern revision av projekthanteringen. På grund av förseningen har Rigsrevisionen inte ännu slutfört sin revision av räkenskaperna.

Generalsekreteraren håller presskonferens

Ytterligare information gällande Nordiska ministerrådets ekonomiförvaltning ges på en digital presskonferens med Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki och ekonomichef Gerner Oddershede onsdag 23.6 klockan 11.30 CET.