Betydelige problemer med Nordisk ministerråds økonomiadministrasjon

22.06.21 | Nyhet
Nordens Hus, København
Fotograf
Alf Kronvall/norden.org
Nordisk ministerråd har betydelige utfordringer med sin økonomi- og prosjektforvaltning.

Arbeidet med ministerrådets årsregnskaper for 2020 har blitt forsinket. Årsregnskapene kunne leveres til Rigsrevisionen i Danmark først i juni. Årsregnskapene ble levert inn etter at sekretariatet hadde gjennomført en svært omfattende intern revisjon av prosjekthåndteringen. På grunn av forsinkelsen har Rigsrevisionen ennå ikke avsluttet sin revisjon av regnskapene.

Generalsekretæren holder presskonferanse

Ytterligere informasjon om Nordisk ministerråds økonomiforvaltning gis på en digital pressekonferanse med Nordisk ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki og økonomisjef Gerner Oddershede onsdag 23.6. klokka 11.30.

Forhåndspåmelding til pressekonferanse meddeles til kommunikasjonssjef Mary Gestrin, mage@norden.org.