Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Danska.

Indbyggere i grænseregioner får mulighed for at ytre sig om pandemiudfordringer

07.12.20 | Fréttir
Oresundstog
Ljósmyndari
Foto: Metro
Hvordan fungerer hverdagen under coronapandemien for dem, der bor og arbejder i de nordiske grænseregioner? Hvordan er stemningen nu, hvor krisen har varet i ti måneder? Det er nogle af de spørgsmål, som indbyggere i grænseregionerne nu kan svare på i en spørgeundersøgelse online.

Bag spørgeundersøgelsen står Grænsehindringsrådet og de nordiske informationstjenester. De vil vide, hvordan borgere og erhvervsdrivende oplever, at krisen har påvirket hverdagen, arbejdslivet og studielivet i grænseregionerne i løbet af pandemien.

Spørgeundersøgelsen gennemføres for anden gang i år. Den blev senest gennemført i juni, hvor respondenterne udfyldte et online spørgeskema med spørgsmål om, hvordan de var blevet påvirket af landenes forskellige restriktioner i kampen mod COVID-19.

Resultatet viste blandt andet, at der rådede stor forvirring og frustration blandt de mange, der bor i grænseområderne.

"Risiko for langvarige konsekvenser"

For at følge op på resultaterne fra juni blev spørgeundersøgelsen relanceret i dag. Oplægget er stort set det samme, så Grænsehindringsrådet kan følge udviklingen over tid. Der er blevet tilføjet nogle spørgsmål for at inkludere nogle nye typer udfordringer, som Grænsehindringsrådet og de nordiske informationstjenester har identificeret i deres dialog med indbyggere i grænseregionerne.

– Juniundersøgelsen viste tydeligt, at grænselukninger har utroligt store konsekvenser for indbyggerne i grænseområder, hvor man i årtier har levet med en grænse, som kun er en streg på landkortet. I værste fald risikerer man, at det får langvarige konsekvenser, og det er vigtigt, at man bliver ved med at følge op på disse spørgsmål, siger Grænsehindringsrådets formand Bertel Haarder, som har været dansk minister og medlem af Folketinget i mange år.

Spørgeundersøgelsen er udarbejdet i tæt samarbejde med de grænseregionale informationstjenester Grensetjänsten Norge-Sverige, Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjensten, Øresunddirekt og Nordisk Ministerråds informationstjeneste Info Norden.

Spørgeundersøgelsen åben i hele december

– Nu har vi et effektivt og tilgængeligt værktøj, som kan tage temperaturen på grænseregionerne over tid. Sidste gang var der cirka 1600 personer, der frivilligt besvarede spørgeundersøgelsen, og cirka 600, som i fritekst skrev kommentarer om deres personlige situation og personlige tanker. Vi håber også denne gang på et stort engagement, siger Sandra Forsén, som er seniorrådgiver på Grænsehindringsrådets sekretariat.

Spørgeundersøgelsen er åben i hele december.

 

Grænsehindringsrådet hører under Nordisk Ministerråd og har til opgave at fjerne hindringer for den frie bevægelighed i Norden.