Folk i grenseregioner får si sitt om pandemitrøbbel

07.12.20 | Nyhet
Oresundstog
Photographer
Foto: Metro
Hvordan fungerer hverdagen for dem som bor og arbeider i de nordiske grenseregionene under koronapandemien? Hvordan er stemningen rundt ti måneder inn i krisen? Det er spørsmål som innbyggere i grenseregionene nå skal få svare på via en spørreundersøkelse på nettet.

Bak undersøkelsen står det nordiske Grensehinderrådet og de nordiske informasjonstjenestene. De vil vite hvordan mennesker og næringsdrivende opplever at krisen har påvirket hverdagen, arbeidslivet og studielivet i grenseregionene under pandemien.

Spørreundersøkelsen blir gjennomført for andre gang i år. Forrige gang var i juni, og da fikk de som ville, fylle ut et spørreskjema på nettet der de fortalte hvordan de har blitt påvirket av landenes ulike restriksjoner i kampen mot covid-19.

Resultatet viste blant annet at det rådde stor forvirring og frustrasjon blant mange som bor i grensetraktene.

“Fare for langvarige konsekvenser”

For å følge opp resultatene fra juni ble spørreskjemaet lansert på nytt i dag. Opplegget er stort sett det samme, noe som gjør at Grensehinderrådet kan følge utviklingen over tid. Noen nye spørsmål har kommet til for å fange opp nye typer forstyrrelser som Grensehinderrådet og de nordiske informasjonstjenestene har identifiser i sin dialog med innbyggere i grenseregionene.

– Juniundersøkelsen viste med stor tydelighet at grensestengninger har uhyre stor innvirkning på innbyggere i grenseområder der man i mange tiår har levd et liv med en grense som bare er en strek på kartet. I verste fall er det fare for at effektene blir langvarige, og det er viktig å fortsette å følge opp disse spørsmålene, sier Grensehinderrådets leder Bertel Haarder, som også er tidligere dansk minister og mangeårig medlem av Folketinget.

Spørreskjemaet er utarbeidet i nært samarbeid med de grenseregionale informasjonstjenestene Grensetjänsten Sverige-Norge, Nordkalottens grensetjeneste, Øresunddirekt og Nordisk ministerråds informasjonstjeneste Info Norden.

Spørreskjemaet åpent hele desember

– Nå har vi et effektivt og tilgjengelig verktøy som kan ta temperaturen på grenseregionene over tid. I forrige omgang var det drøyt 1600 mennesker som frivillig svarte på spørreskjemaet og drøyt 600 som kommenterte sin personlige situasjon og sine personlige tanker i fritekst. VI håper at engasjementet er stort denne gangen også, sier Sandre Forsén, seniorrådgiver ved Grensehinderrådets sekretariat.

Spørreskjemaet er åpent hele desember.

 

Grensehinderrådet hører inn under Nordisk ministerråd og arbeider for å fjerne hindringer for den frie bevegeligheten i Norden.