Höskuldur Þórhallsson vald till Nordiska rådets president

30.10.14 | Nyhet
Höskuldur Þórhallsson
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Island övertar ordförandeskapet för Nordiska rådet 2015 och vill fokusera på framtidens Norden.

Valet och presentationen av det isländska ordförandeskapet presenterades under Nordiska rådets session i Stockholm. Höskuldur Þórhallsson från det progressiva partiet (F) vann presidentvalet mot Steingrímur J. Sigfússon från Vänsterpartiet – de gröna (VG). Guðbjartur Hannesson valdes till vicepresident.

Ordförandeskapsprogrammet har fått namnet "Nordens framtid" och den kommande presidenten säger att Island kommer ha tre fokusområden.

– För det första ska vi fokusera på utrikespolitiken, för det andra på välfärdssamhället och framtidens välfärdssamfund. Till sist ska vi också ta upp diskussionen om medborgarsamhället, ett tema som är särskilt viktigt för våra barns framtid.

– Arktis är ett viktigt utrikesfokus

En stor del av de nordiska land- och havsområdena ligger i den arktiska regionen. Arktis blir alltmer centralt på den utrikespolitiska dagordningen och blir ett fokusområde under det isländska ordförandeskapet.

– Det diskuteras mycket om hur Arktis kan utvecklas. Det finns många möjligheter, men också många utmaningar. Island vill samarbeta mer med områdena i Västnorden än vad man gjort tidigare.

Ordförandeskapet kommer att fokusera mer på Västnorden.

– Norden har tidigare haft stort fokus på områdena öster om Norden. Island vill satsa mer på västliga områden inom miljö, säkerhet och handel.

Vill kämpa mot barns livsstilssjukdomar

Den nordiska välfärdsmodellen har länge varit ett viktigt fokusområde inom Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet och Island vill gå vidare med det temat. Dock vill Þórhallsson att man ska sätta större fokus på barns välfärd.

– Våra barn är den viktigaste resursen vi har när vi blickar mot framtiden. Därför behöver vi fokusera på deras välfärd och kämpa mot livsstilssjukdomar, som exempelvis rökning, alkohol och diabetes.

Se video med Höskuldur Þórhallsson (endast på isländska)