Höskuldur Þórhallsson valgt til Nordisk råds president

30.10.14 | Nyhet
Höskuldur Þórhallsson
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Island overtar rådets formannskap for 2015 og vil fokusere på fremtidens Norden.

Valget og presentasjonen av det Islandske formannskapet ble presentert under Nordisk råds sesjon i Stockholm. Höskuldur Þórhallsson fra Det progressive partiet (F) vant presidentvalget mot Steingrímur J. Sigfússon fra Venstrepartiet - De grønne (VG). Guðbjartur Hannesson ble valgt til visepresident.

Formannskapsprogrammet har fått navnet «Nordens Fremtid» og den kommende presidenten sier Island vil ha tre fokusområder.

- For det første skal vi fokusere på utenrikspolitikken, for det andre er det velferdssamfunnet og fremtidens velferdssamfunn. Til sist skal vi også ta opp diskusjonen om borgernes samfunn, et tema som er særlig viktig for våre barns fremtid.

- Arktis er et viktig utenriksfokus

En stor del av de nordiske land- og havområdene ligger i den arktiske regionen. Arktis blir stadig mer sentral i den utenrikspolitiske agendaen og blir et fokusområde i det Islandske formannskapet.

- Det diskuteres mye om hvordan Arktis kan utvikles. Det finnes mange muligheter, men også mange utfordringer. Island vil samarbeide mer med områdene i Vest-Norden enn det som er gjort tidligere.

Formannskapet vil fokusere mere på vest-Norden.

- Norden har tidligere sett mye til områder øst for Norden. Island vil satse mer på vestlige områder innen miljø, sikkerhet og handel.

Vil kjempe mot barns livsstilssykdommer

Den nordiske vellferdsmodellen har lenge vært et viktig fokusområde i Nordisk råd og Nordisk Ministerråd og Island vil følge opp på dette temaet. Dog vil Þórhallsson at det blir rettet mer fokus på barns velferd.

- Våre barn er den viktigste ressursen vi har når vi ser ut i fremtiden. Vi behøver derfor fokusere på deres velferd og kjempe mot livsstilssykdommer, som f.eks. røyking, alkohol og diabetes.

Se video med Höskuldur Þórhallsson (kun på Islandsk)